Sökning: "penetration"

Visar resultat 1 - 5 av 687 uppsatser innehållade ordet penetration.

 1. 1. Why do we go to the cinema?-A qualitative study of cinema attendance motivation in Sweden and Korea

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Da Ok Jung; [2022]
  Nyckelord :Motivation; Cinema; Cinema attendance; Experience; Experiential consumption; cultural consumption; Uses and Gratifications Theory; OTT; Entertainment; Escape; Socialisation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to COVID-19 and the penetration of OTT services, the cinema industry is suffering from audience loss. With this contextual change, the question of whether the cinema industry will survive is constantly rising. LÄS MER

 2. 2. Evaluating the Undrained Shear Strength of Sulphide-Bearing Soils in the Sundsvall Area

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustaf Holm; [2022]
  Nyckelord :Clay; cone factor; CONRAD; CPT; fall cone; field vane test; reduction; CONRAD; CPT; fallkonförsök; konfaktor; lera; reduktion; vingförsök;

  Sammanfattning : Sulphide soils in Sweden are mainly found along the northeast coastline. These soils area characterized by their fine grain size, low shear strength and black, or grey, color. These soils are also found further south, in the Sundsvall area in Västernorrland, but have slightly lower sulphide content there. LÄS MER

 3. 3. Geological characterization of rock samples by LIBS and ME-XRT analytical techniques

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Geovetenskap och miljöteknik

  Författare :Nsioh Elvis Nkioh; [2022]
  Nyckelord :geological characterization; analytical techniques; LIBS; ME-XRT; SEM; element maps; SEM-EDS; secondary electrons; rock samples; automated ore microscopy; SEM-Zeiss Merlin; element weight percentages; element oxide percentages; scanning techniques; analytical methods; laser induced breakdown spectrometry; multi energy x-ray transmission; scanning electron microscope; carbon coating; mineralogical classification; element composition; rock chemistry; rock chemical composition;

  Sammanfattning :      One of the major challenges in earth sciences and mineral exploration has been to determine with high accuracy and at a fast rate the elemental composition as well as the general chemistry of a rock sample. Many analytical techniques e.g. LÄS MER

 4. 4. UNDERSÖKNING AV VÄXTOLJOR SOM FÖRYNGRINGSMEDEL OCH ERSÄTTNING FÖR BITUMEN VID ÅTERVINNING

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Maher El-Tahan; [2022]
  Nyckelord :Asfalt; bitumen; återvinning; föryngring; växtolja; mineralolja; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Asfaltbeläggningar behöver fortlöpande repareras och slutligen bytas ut efter nötning och sönderbrytning men också av att asfalten förlorat sin eftergivlighet genom åldring. Det är en naturlig förändring som påverkas av luftens syre och solens strålning men också av ämnen i miljön. LÄS MER

 5. 5. Applicerbarhet av Scaled Reassigned Spectrogram for Transient Signals (ReSTS) på ultraljudssignaler från biologisk vävnad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Sara Florentsson; Anna Hollsten; [2022]
  Nyckelord :Ultrasound; resolution; biological tissue; signal processing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The possibility of being able to examine the inside of the human body is the foundation of today’s medical diagnostics. This can be done through different imaging systems, where ultrasound is one of the most important imaging methods used. LÄS MER