Sökning: "pengar inom fotboll"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden pengar inom fotboll.

 1. 1. ”Pengar är viktig men…” En kvalitativ studie om elitfotbollsspelares värderingar vid kontraktsskrivning.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :David Arvidsson; Josef Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Fotboll; Fotbollsspelare; Self Determination Theory; Brand Equity; Varumärkeslojalitet; Elitfotboll; Motivation; Värdering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för vad manliga elitfotbollsspelares värdesätter vid val av arbetsgivare inom svensk elitfotboll. Teori: Studien har använt sig av tre teorier för att besvara frågeställningarna. Teorierna var Self Determination Theory, Brand equity och varumärkeslojalitet. LÄS MER

 2. 2. I skuggan av prispallen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Johan Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Elitidrott; Psykisk Ohälsa; Friidrott; Elin Westerlund; Göran Kenttä; Peter Mattson; Riksidrottsförbundet;

  Sammanfattning : I skuggan av prispallen Elin Westerlund är 28 år gammal och Sveriges bästa kvinnliga häcklöpare. Hon drömmer om OS, men kämpar för att överleva vardagen. Utanför friidrotten le- ver hon som ensamstående småbarnsmamma och en historia avätstörningar och prestationsångest. LÄS MER

 3. 3. Spelaragentens intressekonflikt - En studie av agentens lojalitet gentemot spelaren i ljuset av Svenska Fotbollförbundets nya reglemente

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Friman; [2018]
  Nyckelord :avtalsrätt; idrottsjuridik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I och med idrottens kommersialisering skapades nya behov och därmed möjlighet för nya aktörer att ta plats på den idrottsliga arenan. En av dessa var spelaragenten, som idag förekommer inom i stort sett alla kommersialiserade idrotter. LÄS MER

 4. 4. Svenska Elitfotbollsklubbars Ekonomiska Situation : en studie om sambandet mellan ekonomisk utsatthet och sportsligt resultat

  L3-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :John Hägerstrand; Kristofer Mårtensson; Filip Olsson; Adam Sundberg; [2016]
  Nyckelord :Ekonomi; Sportsligt resultat; Fotbollsklubbar; Fotboll;

  Sammanfattning : Svensk Elitfotboll har på senare år blivit en bransch där pengar har fått en allt större roll. Bland annat har löner till spelare ökat och till det stora hela behöver en klubb inom svensk elitfotboll ha en god ekonomi, dels för att kunna konkurrera med andra klubbar men även för att erhålla elitlicens från Svenska Fotbollsförbundet. LÄS MER

 5. 5. Fotbollsmarknadens agenter : En studie om fotbollsspelares förhållande till agenter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Kristofer Hammarlund; Marcus Liljeblad; [2015]
  Nyckelord :Fotboll; agent; spelare; tillit; agentlicens; relation; kompetens; förtroende; erfarenhet; personlig kontakt;

  Sammanfattning : Fotbollsspelares relation till agenterna på marknaden kan ses som komplicerad. Agenten agerar på uppdrag av spelaren och har som uppgift att handla utifrån spelarens intresse. LÄS MER