Sökning: "pengar inom fotboll"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden pengar inom fotboll.

 1. 1. IdrottsAB vs ideell förening : En jämförande studie som undersöker organisationsformers resursberoende inom svensk elitfotboll

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Löfgren; Herman Larsen; [2020]
  Nyckelord :Commercial; Football; Institutional Theory; Non-for-profit; Organizational form; Professional; Resource Dependence; Resource Dependence Theory; Fotboll; Ideell; Institutionell teori; Kommersiell; Organisationsform; Professionell; Resursberoende; Resursberoendeteorin;

  Sammanfattning : Genom historien har den svenska idrottsrörelsen kännetecknats som en folkrörelse. På senare tid har fotbollsföreningar i Sverige övergått från att vara en del av den organiserade demokratiska folkrörelsen vars främsta syfte är att främja folkhälsan till att idag bedrivas som företag med syftet att tjäna pengar. LÄS MER

 2. 2. Framgångsrika sponsorsamarbeten : En kvalitativ studie om hur sponsorrelationer skapas och bibehålls samt vad som gör ett sponsorsamarbete framgångsrikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Christina Norderyd; Gustaf Hedström; [2020]
  Nyckelord :Sponsorsamarbete; sponsring; relationer; kommunikation; framgångsrikt; mål; utvärdering;

  Sammanfattning : De senaste åren har pekat på en uppåtgående trend att investera pengar i sponsring av idrottsföreningar. Sponsring av en idrottsförening är idag ett sätt för företag att marknadsföra sig, samtidigt som det är en viktig inkomstkälla för idrottsföreningarna. LÄS MER

 3. 3. "Pengar är viktig men…" En kvalitativ studie om elitfotbollsspelares värderingar vid kontraktsskrivning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :David Arvidsson; Josef Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Fotboll; Fotbollsspelare; Self Determination Theory; Brand Equity; Varumärkeslojalitet; Elitfotboll; Motivation; Värdering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för vad manliga elitfotbollsspelares värdesätter vid val av arbetsgivare inom svensk elitfotboll. Teori: Studien har använt sig av tre teorier för att besvara frågeställningarna. Teorierna var Self Determination Theory, Brand equity och varumärkeslojalitet. LÄS MER

 4. 4. I skuggan av prispallen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Johan Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Elitidrott; Psykisk Ohälsa; Friidrott; Elin Westerlund; Göran Kenttä; Peter Mattson; Riksidrottsförbundet;

  Sammanfattning : I skuggan av prispallen Elin Westerlund är 28 år gammal och Sveriges bästa kvinnliga häcklöpare. Hon drömmer om OS, men kämpar för att överleva vardagen. Utanför friidrotten le- ver hon som ensamstående småbarnsmamma och en historia avätstörningar och prestationsångest. LÄS MER

 5. 5. Spelaragentens intressekonflikt - En studie av agentens lojalitet gentemot spelaren i ljuset av Svenska Fotbollförbundets nya reglemente

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Friman; [2018]
  Nyckelord :avtalsrätt; idrottsjuridik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I och med idrottens kommersialisering skapades nya behov och därmed möjlighet för nya aktörer att ta plats på den idrottsliga arenan. En av dessa var spelaragenten, som idag förekommer inom i stort sett alla kommersialiserade idrotter. LÄS MER