Sökning: "pensionärer"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade ordet pensionärer.

 1. 1. Det är svårt att förklara. En kvalitativ studie om kunskapsdelning vid pensionsavgångar med fokus på den tysta emotionella kunskapen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mathilda Hagerud; Mathilda Silverwaldt; [2019-05-07]
  Nyckelord :tyst kunskap; emotionell kunskap; kunskap och vetande; kunskap som handling; kunskapsdelning; mentorskap; pensionsavgångar;

  Sammanfattning : Inom offentlig sektor finns idag en problematik kring å ena sidan en trend av stora pensionsavgångar och bristande nyrekrytering, och å andra sidan vikten av tillvaratagande och delning av kunskap mellan blivande pensionärer och yngre medarbetare. Detta implicerar en risk av kunskapsförlust när de stora äldre generationerna börjar gå i pension, om deras yrkeserfarenhet inte lyckas tas tillvara av arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. Nyblivna pensionärers upplevelse av hälsa och aktivitetsbalans i vardagslivet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Erica Berglund; Marie Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Pensionärer; aktivitetsbalans; hälsa; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vid pensioneringen har personen lämnat sitt arbete som kan ha varit den största aktiviteten i vardagen. Det blir en omställning som kan leda till både förändrad hälsa och inverka på aktivitetsbalansen. Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur nyblivna pensionärer upplever sin hälsa och aktivitetsbalans i vardagen. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet bland pensionärer : En kvalitativ studie om fysisk aktivitet och dess betydelse för pensionärers hälsa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin Hellberg; [2019]
  Nyckelord :Aging; lifestyle; physical activity; senior citizens; qualitative interviews; Fysisk aktivitet; kvalitativa intervjuer; livsstil; pensionärer; åldrande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av pensionerade mäns och kvinnors aktiviteter, mening, aktivitetsvärde och hälsa i vardagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Fritjof Lindström; Jasmen Farhadi; [2019]
  Nyckelord :Meningsfulla aktiviteter; aktivitetsvärde; Oval-9; arbetsterapi; äldre; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det bor 2,2 miljoner pensionärer i Sverige vilket är ca 20% av befolkningen. Övergången till pensionärslivet kan skapa aktivtetsförluster som leder till sämre hälsa. En meningsfull vardag korrelerar med hälsa och bidrar till en väg för nyblivna pensionärer att undgå bland annat nedstämdhet. LÄS MER

 5. 5. Välmående hos pensionärer : Demografiska faktorers betydelse för känsla av sammanhang

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Daniel Ilhammar; [2019]
  Nyckelord :KASAM; ekonomisk standard; levnadsförhållanden;

  Sammanfattning : Studier visar att individer som bor på gruppboende är mer tillfredsställda med livet, eftersom de upplever ett större socialt liv genom aktiviteter som boendet erbjuder. Syftet med studien var att undersöka vilka bakomliggande faktorer som avgör att äldre känner välmående. LÄS MER