Sökning: "pensionärer"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade ordet pensionärer.

 1. 1. Sveriges Pensionssystem : -Vad påverkar individers pensionsförmögenhet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Anna Gunnelin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med analysen är att jämföra nuvarande pensionssystem med ATP-systemet för genomsnittliga typindivider för att se vilka demografiska egenskaper hos individer som påverkar storleken på deras pension. ATP står för allmänna tilläggspensionen och var det pensionssystem som fanns i Sverige mellan år 1960 och 1999. LÄS MER

 2. 2. Privat bildelning - Faktorer som påverkar användandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Susanna Sjöstrand; Märta Kjellberg; [2020]
  Nyckelord :Bildelning; Privat bildelning; Delningsekonomi; Resvanor; Theory of planned behavoir; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis analyzes what factors influence the use of private carsharing and if it would be desirable with an increased use. Many claim that, in addition to contributing positively to the sharing economy, the concept can also contribute to a more sustainable society. The methods used in this thesis contained two interviews and one survey. LÄS MER

 3. 3. Tillsammans tar vi ett glas vin : Samtal om relation och inställning till gemenskaper, rolltransaktioner och alkohol på äldre dagar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Susanne Bergqvist; Peter Höglander; [2020]
  Nyckelord :Socialpedagogik; gemenskap; roller; alkohol; transaktioner; äldre och pension;

  Sammanfattning : Att åldras handlar om att genomgå olika transaktioner i livet vilket innebär att roller tillkommer under livscykeln. Kroppen åldras i samklang med hur individen rör sig genom tid och rum. Alkoholen kan vara en del i människans liv vilket kan innebära att transaktioner kan förändra inställningen och relationen till alkohol. LÄS MER

 4. 4. Att motivera pensionärer till att bli en del av det digitala samhället : En kvalitativ studie om motivation och digitalt självförtroende

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Linnéa Vangen; Matilda Strömfors; [2020]
  Nyckelord :Medialisering; Digital klyfta; Exkludering; Motivation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Digitala utmaningar : En kvalitativ studie om pensionärers förhållningssätt till dagens digitalisering.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emma Ljungman; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; pensionärer; internettillgången; ny mediestruktur och digitala enheter; Digitization; pensioners; Internet access; new media structure and digital devices.;

  Sammanfattning : The present work examines the attitude of pensioners in relation to today's digitizing. A variety of digital devices have been added and have become part of many people's everyday lives. The main purpose of the present work is to investigate how a number of pensioners relate to today's digitization. LÄS MER