Sökning: "pension förvaltning"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden pension förvaltning.

 1. 1. Digitalisering inom offentlig sektor : En fallstudie av Pensions- och Polismyndighetens arbete med digitalisering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Andreas Larsson; Sofia Staffas Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Offentlig sektor; e-förvaltning; Digitalisering; Innovation; Samverkan; Öppna data;

  Sammanfattning : Bakgrund: Offentlig sektor står inför stora interna och externa utmaningar, vilket ställer stora krav på intern och extern effektivitet inom offentliga verksamheter. Mycket hopp har tilldelats digitalisering för att kunna lösa de problem som olika samhällen nu står inför. LÄS MER

 2. 2. När kunskapen går hem - Hur tyst kunskap kan tillvaratas och delas i en generationsväxlande organisation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Julia Danielsson; [2015]
  Nyckelord :socialkonstruktivism; generationsväxling; kompetensutveckling; kunskapsdelning; kunskap; tyst kunskap; miljöpedagogik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sveriges demografi innebär att en stor del av arbetsstyrkan nu går i pension under en relativt kort period. Denna generationsväxling kommer att innebära utmaningar på Sveriges arbetsmarknad. LÄS MER

 3. 3. Kommuners val av pensionsförvaltning : En studie av den kommunala pensionsredovisningen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Berenice Torres Bahamonde; Boris Topic; [2014]
  Nyckelord :Big bath; earnings management; full funding model; income smoothing; Institutional Theory; mixed model; pension accounting; pension management; Positive Accounting Theory; Blandmodell; earnings management; fullfonderingsmodell; institutionell teori; pensionsförvaltning; pensionsredovisning; positiv redovisningsteori; reningsbad; resultatutjämning.;

  Sammanfattning : Inledning: Svenska kommuners verksamhet betecknas som säregen. Till detta hör att kommunerna skiljer sig från den privata sektorn i avseende på målsättning och utförande. En utav de särdrag som finns inom kommunerna är deras redovisning av pensionerna som skall ske enligt blandmodellen. LÄS MER

 4. 4. Att välja eller att välja att inte välja- det är frågan? : En studie om premiepensionssystemet i Sverige ur ett individperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Enekvist; Maria Bergström; [2014]
  Nyckelord :Finansiering; premiepensionssystemet; avkastning; avgifter; pensions-spararen;

  Sammanfattning : Pensionssystemet berör samtliga pensionssparare i Sverige som statliga Pensions-myndigeten ansvarar för. En reform av pensionssystemet introducerades år 1999 och togs i bruk år 2000 som innebar att individen fick ökat ansvar genom att 2,5 procent av den allmänna pensionen, benämnd premiepensionen, kunde fritt placeras i öns-kade fonder inom premiepensionssystemet. LÄS MER

 5. 5. Har ni lämnat kvar allt? : En studie om kompetensöverföring i samband med generationsväxlingen i kommunal sektor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Susanne Heidgren; [2013]
  Nyckelord :kompetensöverföring generationsväxling kommunal sektor;

  Sammanfattning : Sverige står inför en stor generationsväxling nu när 40-talisterna närmar sig pension och 80-och 90-talister ska börja inta arbetsmarknaden. Idag är nästintill 150 000 ungdomar arbetslösa samtidigt som de ska ta över efter den mycket större kullen 40-talister som snart ska gå i pension, hur hanterar organisationer den utmaningen? Hur förbereder sig organisationer för den växlingen av medarbetare så att inte kompetensen som 40-talisterna besitter lämnar organisationerna och hur arbetar de med att växla in ungdomar in i verksamheterna? Det är ett flertal utmaningar som Sveriges företag står inför och framförallt den offentliga sektorn som sedan tidigare har problem att vara en attraktiv arbetsgivare för ungdomar och locka till sig ny arbetskraft, kommunal sektor är den verksamhet som ungdomar finner mest oattraktiv. LÄS MER