Sökning: "pensioner"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet pensioner.

 1. 1. En handbok för sjömän som vill segla på utlandsflaggade fartyg

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Nick Gibbs; Robin Eurenius; [2021]
  Nyckelord :MLC; seafarers handbook; sickness compensation; seafarer’s tax; moving abroad.; MLC; sjömanshandbok; sjukersättning; sjömansskatt; utlandsflytt.;

  Sammanfattning : Äventyr, värme och omväxling i livet var några av de anledningar som bidrog till att människor sökte sig till sjöss. Verkligheten såg annorlunda ut då än vad det har kommit till att bli idag. Förr gjordes fler världsomseglingar med fartyg och rederier med svenskt flagg och det spenderades mer tid till kaj. LÄS MER

 2. 2. Statsobligationsränta kontra bostadsobligationsränta - en jämförande studie av noterade bolags tillämpning av IAS 19 för svenska pensionsförpliktelser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Brus Malin; Wilson Linn; [2020-09-08]
  Nyckelord :IAS 19 Ersättning till anställda; pensioner; diskonteringsränta; svenska pensionsförpliktelser; förmånsbestämda pensionsplaner.; IAS 19 Employee benefits; pensions; discount rate; Swedish pension obligations; defined benefit plans.;

  Sammanfattning : Background: When calculating future pension obligations, the debate in Sweden over the past 10 yearshas mainly been about the selected discount rate. IAS 19 states that the discount rate should be determinedby the reference to the market yields on high quality corporate bonds. LÄS MER

 3. 3. Sveriges Pensionssystem : -Vad påverkar individers pensionsförmögenhet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Anna Gunnelin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med analysen är att jämföra nuvarande pensionssystem med ATP-systemet för genomsnittliga typindivider för att se vilka demografiska egenskaper hos individer som påverkar storleken på deras pension. ATP står för allmänna tilläggspensionen och var det pensionssystem som fanns i Sverige mellan år 1960 och 1999. LÄS MER

 4. 4. Övergång mellan arbete och pension - Likabehandling och anställningsskydd i relation till pensionering och ett förlängt arbetsliv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Elin Tegnestedt; [2020]
  Nyckelord :Pensionering; Pensionsålder; Pensionsåldersgränser; Åldersdiskriminering; Anställningsskydd; 68-årsregeln; Likabehandling; Hållbarhet; Förlängt arbetsliv; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att klara av den kommande demografiska utmaningen med en antagen fortsatt stigande medellivslängd, behöver arbetslivet förlängas. Då pensionen beräknas utifrån förväntad medellivslängd vid pensionering, kommer pensionen successivt bli allt lägre i förhållande till slutlönen om inte den ökade medellivslängden balanseras upp av en höjd utträdesålder från arbetslivet. LÄS MER

 5. 5. Jämställda pensioner? : En frameanalys av riksdagspartiernas hållning till problemet om ojämställda pensioner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sedef Hammarén Catir; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER