Sökning: "pensions"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet pensions.

 1. 1. The Chilean Old-Age Pension System in Light of International Human Rights Law and the Inter-American Jurisprudence on the Right to Social Security

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rafael Ignacio Numi; [2021]
  Nyckelord :Human Rights - Social Security - Pension System - Chile - Inter-American Court of Human Rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the early 1980s, during the darkest years of Pinochet’s dictatorship, an apparently innocuous but radical decision was made: to implement an old-age pension system based on individual accounts mandatorily administered by private for-profit entities called ‘pension fund administrators’ (‘AFPs’, by its acronym in Castilian), in which the workers’ social security regarding old-age pensions was in practice totally dependent on their individual saving capacity during their working life. This was a completely novel system at that time, even at the international level, and part of a package of reforms allegedly directed to refound and modernise the country, deeply transforming the functions of the State and the role of the private sector, and causing a multiplicity of consequences felt until today in all possible areas of society and where, of course, human rights are no exception. LÄS MER

 2. 2. En handbok för sjömän som vill segla på utlandsflaggade fartyg

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Nick Gibbs; Robin Eurenius; [2021]
  Nyckelord :MLC; seafarers handbook; sickness compensation; seafarer’s tax; moving abroad.; MLC; sjömanshandbok; sjukersättning; sjömansskatt; utlandsflytt.;

  Sammanfattning : Äventyr, värme och omväxling i livet var några av de anledningar som bidrog till att människor sökte sig till sjöss. Verkligheten såg annorlunda ut då än vad det har kommit till att bli idag. Förr gjordes fler världsomseglingar med fartyg och rederier med svenskt flagg och det spenderades mer tid till kaj. LÄS MER

 3. 3. Offentlig sektor och de inledande faserna av innovationsprocessen : En fallstudie på Statens tjänstepensionsverk

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Moa Nygård; [2021]
  Nyckelord :Ideation; idea management; innovation; public sector.; Idégenerering; idéhantering; innovation; offentlig sektor.;

  Sammanfattning : Denna studie baseras på en fallstudie på myndigheten Statens tjänstepensionsverk (SPV). Myndigheten har hand om tjänstepensioner till personer som varit eller är statligt anställda. Studiens syfte var att kartlägga hur en svensk myndighet arbetar med innovationens in­ledande faser, idégenerering och idéhantering samt urval av idéer. LÄS MER

 4. 4. En kvantitativ, komparativ studie om hållbara och traditionella fonders prestation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Jesper Andersson; [2021]
  Nyckelord :Swedish Pensions Agency; premium pension; sustainable funds; traditional funds; portfolio selection theory; risk-adjusted return; Pensionsmyndigheten; premiepension; hållbara fonder; traditionella fonder; portföljvalsteori; riskjusterad avkastning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och jämföra hur svenska hållbara aktiefonder och svenska traditionella aktiefonder har presterat inom premiepensionssystemet under perioden 2015-2019. Detta görs eftersom att intresset för hållbara investeringar har ökat markant både hos privatpersoner och företag de senaste åren. LÄS MER

 5. 5. Informationsutbyte mellan myndigheter : Hur tillgång till information påverkar handläggningsprocessen

  Magister-uppsats,

  Författare :Slavojka Mujacic; [2021]
  Nyckelord :Myndighet; informationsutbyte; integritet; välfärd; public values;

  Sammanfattning : Information is considered to be the organization's greatest asset and an important strategic resource. To have access to accurate information affects the organization's efficiency and goal fulfillment. LÄS MER