Sökning: "pensionsavgångar"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet pensionsavgångar.

 1. 1. Det är svårt att förklara. En kvalitativ studie om kunskapsdelning vid pensionsavgångar med fokus på den tysta emotionella kunskapen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mathilda Hagerud; Mathilda Silverwaldt; [2019-05-07]
  Nyckelord :tyst kunskap; emotionell kunskap; kunskap och vetande; kunskap som handling; kunskapsdelning; mentorskap; pensionsavgångar;

  Sammanfattning : Inom offentlig sektor finns idag en problematik kring å ena sidan en trend av stora pensionsavgångar och bristande nyrekrytering, och å andra sidan vikten av tillvaratagande och delning av kunskap mellan blivande pensionärer och yngre medarbetare. Detta implicerar en risk av kunskapsförlust när de stora äldre generationerna börjar gå i pension, om deras yrkeserfarenhet inte lyckas tas tillvara av arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. Stridspilot - Ett kall eller en passion?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Mikael Forselius; Nicklas Runds; [2019]
  Nyckelord :Stridspilot; drivkrafter; farhågor; motivation; trygghet;

  Sammanfattning : Det svenska flygvapnet kommer inom en relativt snar framtid införskaffa nya flygplan och samtidigt utöka sin verksamhet från tre till fyra flottiljer vilket innebär att antalet divisioner ökar från sex till åtta. Expansionen kräver stora personella resurser, resurser som kanske inte finns i framtiden. LÄS MER

 3. 3. "Man står ensam på toppen" : En undersökning om framtidens lotsutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Sebastian Hultberg; Jonatan Falk; [2019]
  Nyckelord :Shipping; Future; Pilot training; Recruitment; Swedish Maritime Administration; Pilots; Pilot shortage; Sjöfart; Framtid; Lotsutbildning; Rekrytering; Sjöfartsverket; Lotsar; Lotsbrist;

  Sammanfattning : Lotsar måste anlitas av fartyg för att assistera vid hamnanlöp eller riskfyllda passager. Sjöfartsverket som arbetsgivare åt lotsarna ser problematik med rekrytering av nya lotsar som i kombination med pensionsavgångar skapar en brist av behöriga lotsar. LÄS MER

 4. 4. Kompetensförsörjning inom kommunal vård och omsorg så som det erfars av första linjens chefer : En utmaning att behålla och rekrytera personal i vården

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Joanna Eliasson; Inger Moberg; [2019]
  Nyckelord :utbyte av erfarenheter; kompetensväxling; företagsvarumärke; organisationskultur; kompetens; rekrytering; första linjens chef;

  Sammanfattning : Inom några år kommer det bli stora pensionsavgångar och äldreomsorgen kommer att ställas inför en situation där det fortsatt kommer bli allt svårare att rekrytera och behålla personal. Idag ställs det stora krav på kompetensen i äldreomsorgen och det är av stor betydelse att det finns rätt personer med rätt kompetens. LÄS MER

 5. 5. ATT BEHÅLLA OCH ATTRAHERA INGENJÖRER PÅ DAGENS RÖRLIGA ARBETSMARKNAD : En kvalitativ studie om vilka faktorer som bidrar till att ingenjörer vill arbeta inom Örnsköldsviks kommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jenny Engholm; Matilda Åström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Personalomsättning är ett problemområde i allmänhet för organisationer i dagens samhälle, i synnerhet för organisationer som vill behålla och attrahera ingenjörer och medarbetare med teknisk kompetens. Digitalisering och demografiska förändringar kommer att innebära omfattande pensionsavgångar och bristen på ingenjörer är stor. LÄS MER