Sökning: "pensionssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet pensionssystem.

 1. 1. Påverkan på fattigpensionärer i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ellinor Andersson; [2019]
  Nyckelord :fattigpensionär; jämställdhet; låg ekonomisk standard; pensionssystem; könssystem;

  Sammanfattning : Förord Bakgrunden till denna studie är att studera hur Sveriges antal fattiga pensionärer har ökat under 2000-talet och varför 80 procent av dessa är kvinnor. Syftet med denna studie är att undersöka olika delar av det nya pensionssystemet för att få en djupare förståelse för Sveriges ökning av fattiga pensionärer. LÄS MER

 2. 2. Rörlighet som ambition - ger olika pension. En kandidatuppsats i tjänstepensionsavtalens olika konstruktioner och vilka konsekvenser det ger på den svenska arbetsmarknadens personalrörlighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sara Okmian; [2018]
  Nyckelord :Tjänstepension; pension; pensionssystem; ITP; KAP-KL; PA16; Personalrörlighet; arbetsrätt; Kollektivavtal; ATP; Förmånsbestämd; premiebestämd; avgiftsbestämd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Personalrörligheten på arbetsmarknaden är viktig såväl i ett långsiktigt perspektiv för landets ekonomiska utveckling och tillväxt som för enskilda arbetstagares upplevelse till handlingsutrymme och hälsa. I denna uppsats diskuteras de tre stora och äldre tjänstepensionsavtalen ITP2, KAP-KL och PA16 Avd2 utifrån vilka konsekvenser dess likheter och skillnader har på arbetstagares möjlighet och vilja att byta tjänst och därigenom personalrörligheten mellan sektorer. LÄS MER

 3. 3. SVENSKA PENSIONSFONDERS PRESTATION - En jämförelse mellan hållbara och traditionella fonder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Denise Forssén; Therese Johansson; [2017-06-02]
  Nyckelord :Negativa externaliteter; SRI; Morningstar; prestationsmått och hållbarhet;

  Sammanfattning : Inledning: Omvärlden påverkas idag både av sociala och globala miljöutmaningar. Att fokusera på vinstmaximering är inte längre det enda målet för en verksamhet. Det handlar numera också om att skapa ett mervärde. Denna utveckling har lett till en kraftig utveckling av hållbarhetsfrågor. LÄS MER

 4. 4. Generationsfonder- En kvantitativ studie av marknadens generationsfonder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Julia Johansson; Sandra Johnsson; [2017]
  Nyckelord :Generationsfonder; privat pensionssparande; modern portföljvalsteori; Sharpekvot; Jensen alfa; beta; Business and Economics;

  Sammanfattning : Att ha rätt till pension vid pensionsålder är idag en självklarhet för den svenska befolkningen men med dagens pensionssystem så är det svårt att förutse hur stor den allmänna obligatoriska pensionen kommer att bli. Därför har det blivit allt viktigare att komplettera sin pension med ett privat pensionssparande. LÄS MER

 5. 5. Vilken effekt har en ökad pensionsålder på ekonomisk tillväxt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Philip Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Sysselsättning; BNP capita; ekonomisk tillväxt; pensionsålder; pensionssystem; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sverige står inför en framtid med demografiska utmaningar som kommer att sätta press på de offentliga finanserna. Med en ökad medellivslängd och en befolkningsstruktur där andelen äldre blir fler i relation till den arbetsföra befolkningen kommer det att leda till ett ökat tryck på pensionssystemen. LÄS MER