Sökning: "people with HIV"

Visar resultat 1 - 5 av 198 uppsatser innehållade orden people with HIV.

 1. 1. Att vårda en person med HIV : Närståendes upplevelser

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Dina Asgedom; Serkalem Bogale; [2019]
  Nyckelord :Family caregivers; Experiences; HIV; Care; Närstående; Upplevelser; HIV; Vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: HIV är en kronisk sjukdom som drabbar människor i helavärlden. Sjukdomen är förknippad med skam, skuldkänslor och utsatthet. Både den sjuka personen och de närstående är fysiskt och psykiskt utsatta. Studier har visat att närstående till patienter med kronisk sjukdom blir åsidosatta. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelser av att leva med HIV : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jennifer Lång; Amanda Zetterberg; [2019]
  Nyckelord :HIV; Human immunodeficiency virus; Life experiences; HIV; Humant immunbristvirus; Upplevelser;

  Sammanfattning : Abstract Background: 36,9 millions of people are today living with the Human immunodeficiency virus (HIV). Every year 400-500 new cases of HIV occur and today approximately 6,500 people live with the disease in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Leave no one behind; C4D and the Humanitarian Sector’s Involvement with the Deaf Community in Sub Saharan Africa. Focus on the Republic of Congo and Senegal.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emanuel Bissila Foukou; [2019]
  Nyckelord :Communication for Development; Sexual and Reproductive Health; ; Participation; Deaf Community; Sign language; Humanitarian Sector; Senegal; Republic of Congo;

  Sammanfattning : This paper deals with the Deaf community in sub-Saharan Africa, with particular focus on the Republic of Congo, and Senegal. It explores how the humanitarian sector is reaching out to this community, especially regarding Sexual and Reproductive Health. LÄS MER

 4. 4. Hiv/Aids patienters erfarenheter av stigma i mötet med vårdpersonal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Felicia Malmström; [2019]
  Nyckelord :Aids; Diskriminering; Erfarenheter; HIV; Patienter; Stigma; Vårdpersonal; Discrimination; Experiences; Health care; Patients;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är en förhållandevis liten andel personer som lever med diagnostiserad hiv-infektion i Sverige, men eftersom flertalet av dessa personer kommer från högendemiska länder är det som blivande sjuksköterska av intresse att undersöka vad stigmatisering kan innebära i mötet med vårdpersonal. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att sammanställa hiv/aids-patienters erfarenheter av stigma i mötet med vårdpersonal. LÄS MER

 5. 5. Hur personer med Hiv upplever hälsa i vardagslivet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Willmes; Vera Björklund; [2019]
  Nyckelord :Hiv; Hälsa; Upplevelser; Vardagsliv;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund: Hiv anses vara ett av världens största folkhälsoproblem, år 2017 uppgav Världshälsoorganisationen att ungefär 37 miljoner människor världen över lever med Hiv. I Sverige lever cirka 6500 människor med Hiv och varje år rapporteras mellan 400–500 nya fall av Hiv i Sverige. LÄS MER