Sökning: "per ahlberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden per ahlberg.

 1. 1. Relationskompetens i specialpedagogiska professioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jenny Malm; Lena Leijonqvist; [2019]
  Nyckelord :Authenticity; communication; faith and trust; relational competence; focal point of education; Autenticitet; kommunikation; förtroende; tillit; relationskompetens; utbildningens brännpunkt; mellanmänskliga möten;

  Sammanfattning : The aim of our study is to contribute with knowledge about what characterizes special educators´relational competence. In our study we have used results from an ongoing research project with the title ”Pre-service Special Educators´ Relational Competence” under the guidance of professor Jonas Aspelin at Kristianstad University. LÄS MER

 2. 2. Takparkens plats i den växande staden : en aktivitetsanalys på Emporia takpark i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Frida Ahlberg; [2017]
  Nyckelord :aktivitet; Emporia; förtätning; offentlig yta; park; tak;

  Sammanfattning : Förtätningen av de större städerna är en följd av den ökade efterfrågan på bostäder idag. Detta leder i sin tur till fler individer per ytenhet offentlig mark. De offentliga ytorna är platser för umgänge och rekreativ aktivitet för människorna i staden. LÄS MER

 3. 3. Investigation on the Use of Intermediate Crops for Anaerobic Digestion as a Renewable Source of Energy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Ida Ahlberg; Thais Leidiomara Silva Nilsson; [2015]
  Nyckelord :biofuels; pretreatment; acetic acid; steam pretreatment; sodium hydroxide; kemiteknik; chemical engineering; Mellangrödor; Hemp; White mustard; Oilseed radish; Sudangrass; Hairy vetch; Phacelia; energy; Intermediate crops; Biogas; Anaerobic digestion; Agriculture and Food Sciences; Earth and Environmental Sciences; Biology and Life Sciences; Technology and Engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : The eminent dilemma around the relationship between the increasing world population, the need of new fuel sources and environment issues has raised great awareness in the last decades. The European Parliament has set common goals such as the reduction of the greenhouse gases by 20 % by the year of 2020, followed by the requirement of at least 10 % of the fuel has to be biofuel. LÄS MER

 4. 4. Identification, mapping and control of non-structure-bound materials

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Författare :John Ahlberg; Christoffer Cruz Wolter Håkansson; [2014]
  Nyckelord :lagerstyrning; logistik; materialförsörjning; material; icke strukturbundet material; materialstruktur; struktur; flödeskartläggning; kartläggning; saab; saab aerostructures;

  Sammanfattning : I Saab Aerostructures tillverkning av flygplansdelar, används icke strukturbundet material, det vill säga material som inte har en angiven kvantifierad förbrukning per tillverkad enhet eller material vars angivna kvantifierade förbrukning per tillverkad enhet inte stämmer överens med verklig förbrukning. Personal på inköpsavdelningen vet i vissa fall inte var ett specifikt icke strukturbundet material förbrukas, alltså vilka tillverkningsavdelningar eller flygplansdelar som förbrukar materialet. LÄS MER

 5. 5. Transport och terminalhantering av plantor på Södra

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Joakim Ahlberg; [2009]
  Nyckelord :Planthantering; Transport; Lagring förvaring;

  Sammanfattning : This study has been carried out at Södra´s 31 local forestry districts and within six plant terminals. The production and sale of seedlings at Södra is managed in collaboration with ”Södra Odlarna”. Approximately 35 million plants are cultivated each year, providing Södra´s members with a wide choice of high quality plants. LÄS MER