Sökning: "perceived effectiveness"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade orden perceived effectiveness.

 1. 1. AID EFFICIENCY: CAPABILITIES ENHANCEMENT OR VALUE FOR MONEY A comparative study of Sida and DFID

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viorica Doros; [2021-02-22]
  Nyckelord :Sen’s capability approach; value for money; aid efficiency; Sida; DFID; agency; well-being; IAGG;

  Sammanfattning : Evaluative frameworks of aid efficiency have various approaches based on donor priorities, international agreements and agenda, and existing theories in place. This thesis aims to investigate whether measurement of capabilities enhancement is losing ground to Value for Money Approach – a theory perceived to look into cost-effectiveness and economic growth only. LÄS MER

 2. 2. Consumption of sustainable food products : A study of the Sustainable purchase perception matrix and Sustainable lead consumers; A life cycle assessment of BäR smoothie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Cecilia Melén; Mirea Wolff; [2021]
  Nyckelord :Compromise; Confidence; WTP; PCE; Sustainable lead consumer; Sustainability marketing; Scepticism; Life cycle assessment; LCA; Environmental impact; Global warming; Eutrophication; Primary energy use; Smoothie; Kompromiss; Självförtroende; WTP; PCE; Hållbar marknadsföring; Skepticism; Livscykelanalys; LCA; Miljöpåverkan; Global uppvärmning; Övergödning; Primärenergianvändning; Smoothie;

  Sammanfattning : Part 1 The scientific community has identified an attitude-action gap for demographic and psychographic variables when studying sustainable purchase behaviour. By focusing on what happens during the purchase instead of the purchaser, this cross-sectional study aims to understand sustainable purchase behaviour when consumers purchase sustainable food. LÄS MER

 3. 3. Religionskunskapslärares tolkning av sitt ämne och dess syfte : En kvalitativ undersökning av religionskunskapslärares tolkning och didaktiska tillämpning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Judit Abrahamsson; [2021]
  Nyckelord :Religionskunskap 1; interpretive approach; religious studies; understanding; pedagogical content knowledge; tolerance.;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative study is to examine how teachers comprehend and interpret the subject of Religious Studies in Sweden; and how these interpretations manifest themselves practically in their teachings. The theoretical framework of the subject Religious Studies can be perceived and interpreted in different ways. LÄS MER

 4. 4. Inhemskt producerad, globalt distribuerad, målgrupp negligerad?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Maelum; Anton Olsson; Ludvig Lorichs; [2021]
  Nyckelord :Marknadsföring; Reklamstandardisering; Kultur; Semiotik; Perceptionsknep; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: ​S​yftet med studien är att undersöka kulturell påverkan av kreativa inslag i standardiserad reklam. Med studien vill författarna bidra marknadsföringsbyråer med en utökad förståelse för hur den kultur som är associerad med landet inom vilken byrån agerar kan ha en omedveten påverkan på produktionen av reklamfilm. LÄS MER

 5. 5. A CROSS-COUNTRY STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF INQUIRY-BASED AND TRADITIONAL DIDACTIC APPROACHES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kadir Isik; [2020-09-10]
  Nyckelord :Inquiry-based approach; traditional didactic approach; science instruction;

  Sammanfattning : Aim : In past decades, teacher practices in science teaching have changed from perceived traditional ways of teaching to more inquiry-based approaches. The driving force behind this change is the assumption of inquiry-based approach being more effective in terms of student science achievement than the traditional didactic approach. LÄS MER