Sökning: "perceived fit"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden perceived fit.

 1. 1. Factors Influencing Consumers’ Purchase Intention of Co-branded Products with Eco-labels

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Junru Li; Maria Cristina Mincic; [2020-06-25]
  Nyckelord :co-branding; eco-label; brand equity; eco-label equity; perceived fit; ease of transfer; product evaluation; purchase intention;

  Sammanfattning : MSc Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Innovative solutions for dementia care using ICT: A qualitative content analysis.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Adeyinka Lawrence Adeojo; [2020]
  Nyckelord :Information and communication technology ICT ; Information System IS ; Human-Organization-Technology fit HOT Framework; Dementia patients; Older adults; EHealth; Qualitative Content Analysis;

  Sammanfattning : Aims/Objectives: The objectives of this thesis were to examine and discuss the existing information and communication technology (ICT) tools used in the healthcare sector for older adults with dementia, the benefits and challenges of using these ICT tools from the perspective of older adults with dementia and their health care providers. Research methods: Data was collected using semi-structured interviews with older adults with dementia and health care providers and managers at a nursing home in Nigeria. LÄS MER

 3. 3. Hindrande och möjliggörande faktorer vid en implementeringsprocess till aktivitetsbaserat kontor : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Lina Persson; [2020]
  Nyckelord :implementation process; activity-based office; occupational health; implementeringsprocess; aktivitetsbaserat kontor; arbetshälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vi spenderar en stor del av våra liv på arbetet och det är därför viktigt att det utformas på så sätt att det främjar vårt välbefinnande och vår hälsa. Aktivitetsbaserat kontor (ABW) blir allt mer modernt att införa och det kan vara viktigt med en genomtänkt implementeringsprocess för att förbereda anställda. LÄS MER

 4. 4. Stenhårda kvinnor som stannar inom gruvindustrin : Kvinnliga mellanchefers upplevelser av en mansdominerad bransch

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Emma Henningsson; Isabelle Sandström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka kvinnliga mellanchefers upplevelser av arbetstillfredsställelse, lojalitet mot organisationen och betydelsefulla faktorer för att vilja stanna kvar i en mansdominerad gruvindustri. Studien utgick från en kvalitativ metod och sju semistrukturerade intervjuer genomfördes. LÄS MER

 5. 5. Perceived Psychological Safety and Behaviors That Promote Learning From Errors of Working Students: The Mediating Role of Error Orientation

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Swathi Janardhana; [2020]
  Nyckelord :perceived psychological safety; error orientation; reflective activity; type of feedback seeking; working students;

  Sammanfattning : The fact that every organization is confronted with errors necessitates a thorough understanding of the factors that encourage employees to engage in behaviors that promote learning from errors. Putting reflective activity and two types of feedback seeking into the center of attention, this study addresses the question of whether perceived psychological safety indirectly relates to these behaviors through error orientation. LÄS MER