Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Studenters upplevda stress och dess samband med fysisk aktivitet : En enkätstudie på fysioterapeutstudenter vid Uppsala universitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Philip Basala; Magnus Borgsgård; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background. Mental illness occurs among Swedish physiotherapy students. One symptom is increased stress. Research has shown that physical activity has a resistant effect. LÄS MER

 2. 2. En korrelationsstudie om stress : Är fysisk aktivitet och sömn effektiva medel för att reducera stress?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Louise Wäppling; Misja Holst; [2019]
  Nyckelord :PSS-10; IPAQ; KSQ; Stress; Sleep; Physical activity; Students; PSS-10; IPAQ; KSQ; Stress; Sömn; Fysisk aktivitet; Studenter;

  Sammanfattning : Stress kan idag ses som ett av det moderna västerländska samhällets största folkhälsoproblem, där risken för att utveckla stressinducerade sjukdomar är hög. Forskning har funnit bevis på att fysisk aktivitet och sömn kan reducera stress, huruvida är det få studier som har kombinerat dessa två variabler för att undersöka högskole-och universitetsstudenters stressnivåer. LÄS MER

 3. 3. Kan fyra veckors yoga reducera stress hos domstolshandläggare på Nacka tingsrätt? : En kvantitativ interventionsstudie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jenny Österman; Sanna Lindstrand; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet är att studera om yoga kan minska stress hos domstolshandläggare vid mark- och miljödomstolen i nacka tingsrätt. Frågeställning: Kan fyra veckors yoga reducera stress hos domstolshandläggare på Nacka tingsrätt? Den sekundära frågeställningen är: Finns det ett samband mellan den självuppskattade stressen och de fysiologiska testerna? Metod För att få bästa möjliga pålitlighet har två olika enkäter samt två olika fysiologiska tester används före- och efter interventionen. LÄS MER

 4. 4. Vilket studieår är studenter mest stressade? : En kvanitativ studie om upplevd stress bland universitetsstudenter i olika studieår

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Olivia Colldin; Ilda Luzha; Nancy Munsef; [2019]
  Nyckelord :Stress; university students; study-year; demand; control;

  Sammanfattning : Previous research has shown that students transition from high school to university can lead to different levels of stress. However, there is no consensus of how the students’ stress levels develops throughout the years they study at a university. LÄS MER

 5. 5. Har psykisk ohälsa samband med självkänsla och studieinriktning?

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Charlotta Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Stress; Anxiety; Depression; Self-esteem; Students; Stress; ångest; depression; självkänsla; studenter;

  Sammanfattning : Att vara student är en livsviktig period för att investera för framtida arbetsmöjligheter, men det är också relaterat till förhöjda stressnivåer och risk för ångest och depression. Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka om självkänsla har samband med studenters grad av stress, ångest och depression och detta även efter kontroll av demografiska data. LÄS MER