Sökning: "perceived stress scale"

Visar resultat 16 - 20 av 105 uppsatser innehållade orden perceived stress scale.

 1. 16. Aktivitetsbalans och stress hos högskolestudenter vid ett lärosäte i södra Sverige : En Tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Linus Malm; Louise Starlid; [2018]
  Nyckelord :Activity; Occupational Balance Questionnaire OBQ ; Occupational therapy; Perceived Stress Scale PSS .; Aktivitet; Arbetsterapi; Occupational Balance Questionnaire OBQ ; Perceived Stress Scale PSS .;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att studera aktivitetsbalans och stress samt att studera relationen dem emellan. Metod: Respondenter värvades genom olika Facebookgrupper samt på författarnas Facebooksidor. Åttiofem enkäter skickades ut via Messenger och 66 enkäter med fullständiga data inkom. LÄS MER

 2. 17. Studenters självskattade stress och aktivitetsbalans : – en enkätundersökning vid Umeå universitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Arbetsterapi; Umeå universitet/Arbetsterapi

  Författare :Rasmus Olsson; Victor Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Arbetsterapi; universitetsstudenter; aktivitetsobalans; arbetsrelaterad stress; person-miljö-aktivitet modell; hälsa;

  Sammanfattning : Att vara universitetsstudent kan innebära stress och bristande aktivitetsbalans. Detta kan vara två aspekter som påverkar genomförandet av studierna. LÄS MER

 3. 18. Är resiliens en framgångsfaktor på arbetsmarknaden? : - Personlighet som prediktor för resiliens

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Apilou Dragin; Camilla Harlos Lundin; [2018]
  Nyckelord :Personality; Big Five; Resilience; occupational stress; recruitment factors; qualitative method; Personlighet; Femfaktormodellen; Resiliens; arbetsrelaterad stress; rekryteringsfaktorer; kvantitativ metod;

  Sammanfattning : På dagens arbetsmarknad bedöms arbetssökanden i stor utsträckning utifrån sitt CV, trots att arbetsgivare i allt större utsträckning efterfrågar personliga egenskaper likt stresstålighet och förmåga att hantera komplexa situationer. Syftet med föreliggande studie var att undersöka om personlighetsfaktorer eller rekryteringsfaktorer har högst prediktiv validitet för självskattad grad av resiliens i arbetslivet. LÄS MER

 4. 19. Smartphones i det gränslösa arbetet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ulrika Höök; Charlotte Hedlund; [2018]
  Nyckelord :Smartphone; working life; accessibility; demands; illness; stress; overcommitment; Smartphone; arbetsliv; tillgänglighet; krav; ohälsa; stress; overcommitment;

  Sammanfattning : Smartphones är för flertalet ett arbetsverktyg som möjliggör arbete utanför den fysiska arbetsplatsen och reglerad arbetstid. Gränsen mellan arbete- och privatliv tenderar suddas ut och brist på återhämtning kan innebära ohälsa. LÄS MER

 5. 20. Ett webbaserat program i mindfulness och medkänsla : Effekter på stress och tidsperspektiv i en grupp unga vuxna

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Aurora Hasselberg; [2018]
  Nyckelord :Mindfulness; self-compassion; perceived stress; time perspective; intervention; emerging adulthood; Medveten närvaro; självmedkänsla; upplevd stress; tidsperspektiv; intervention; unga vuxna;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att utvärdera effekter av ett webbaserat mindfulness– och medkänslabaserat program (MMSU: mindfulness och medkänsla för stressade unga) på upplevelser av stress och tidsperspektiv. Av 93 unga vuxna mellan 18-25 år identifierades 84 som stressade och fördelades slumpmässigt till MMSU eller väntelista (VL). LÄS MER