Sökning: "perceived support needs"

Visar resultat 1 - 5 av 244 uppsatser innehållade orden perceived support needs.

 1. 1. Employer branding: A way to retain young employees : A qualitative study on how SMEs use employer branding in order to retain young employees in their organization and how it is perceived.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Theodor Krona; Emil Virbert Kronqvist; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; Gen Z; Gen Y; HR; Marketing; Organizational behaviour; Organizational culture; Employee retention;

  Sammanfattning : Problem background: The voluntary turnover of employees is increasing, the baby boomer generation is retiring and the remaining jobs are to be filled with the workforce left behind, a workforce that is smaller in size. These younger generations (generation Y and Z) have different values and attitudes towards work, and they tend to switch jobs more frequently. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnad vid amyotrofisk lateralskleros

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Serrander Mathilda; [2019]
  Nyckelord :Amyotrofisk lateralskleros; erfarenheter; instanser; kommunikation; kunskap; omvårdnad; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros är en progressiv, degenerativ och obotlig sjukdom. För de som drabbas av sjukdomen innebär det stora livsförändringar för både patienten och anhöriga. Omvårdnadsbehoven är många och vårdpersonalen upplever svårigheter med att kunna bemöta behoven. LÄS MER

 3. 3. More differences than similarities : A multiple case study of preschool education and care in Uganda

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lina Sundström; [2019]
  Nyckelord :Preschool; quality; developing countries; special educational needs;

  Sammanfattning : This study about preschool education and care in four preschools, in Uganda, used a mixed-methods approach and a multiple-case study design. It investigated the preschools’ qualities, the resources available, the organisation, characteristics in regard to children with special educational needs and the preschools’ strengths, challenges and improvement needs. LÄS MER

 4. 4. Digital tjänsteinnovation för kompetenscenter på regional nivå : En fallstudie av Automation Region

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Douglas Gyllhamn; Filip Lindevall; Johan Graff Andersson; [2019]
  Nyckelord :matchmaking; crowdsourcing; community; innovation; kompetenscenter; samverkan; nätverk; digitalisering;

  Sammanfattning : Research question: How can a regional centre of excellence develop new opportunities for digital collaboration? Purpose: The aim of the study is to explore new opportunities for collaboration through interviews of six member companies to the center of excellence Automation Region. The interest in the study is to investigate the value and possible obstacles and needs the members experience in the service / services provided. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans psykiska reaktioner och behov efter traumatiska händelser i arbete på akutmottagning : med inriktning på avlastande samtal, psykologisk debriefing och hinder för genomförande

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Moa Karlsson; Jessica Pierre; [2019]
  Nyckelord :Defusing; barriers; Psychological debriefing; Nurse s experience; Nurse s needs; Traumatic event; Avlastande samtal; Hinder; Psykologisk debriefing; Sjuksköterskans upplevelse; Sjuksköterskans behov; Traumatisk händelse;

  Sammanfattning : Inom arbetet på en akutmottagning utsätts sjuksköterskor regelbundet för traumatiska händelser. Detta kan påverka både den psykiska och fysiska hälsan negativt samt även påverka kvalitén på vården. LÄS MER