Sökning: "perception av ljud och musik"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden perception av ljud och musik.

 1. 1. Basen som kvalitetsmarkör : Förhållandet mellan basninvå och kvalitetsuppfattning vid lyssning i hörlurar

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johannes Loor; Martin Linder Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Bas; frekvensåtergivning; kvalitetsupplevelse; hörlurar; musik;

  Sammanfattning : Bas är en viktig komponent i musik och har i moderna genrer generellt fått uppta en allt större del av ljudbilden. Preferenser om basnivåer samt vad som anses vara ett kvalitativt ljud är dock subjektivt. Detta öppnar upp för många intressanta frågor gällande vår uppfattning av kvalitet och dess koppling till bas. LÄS MER

 2. 2. Hur viktig är sången? : Sångens betydelse för den emotionella musikupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Christian Wellbo; [2014]
  Nyckelord :musik; sång; känslor; känslointensitet; perception;

  Sammanfattning : Musik är ett kraftfullt medium med förmåga att förmedla ett brett spektrum av känslor. Denmänskliga rösten anses ha liknande känsloförmedlande egenskaper, vilket är väldokumenterat för tal, men endast ett fåtal studier har gjorts av emotionella upplevelser av denmänskliga rösten som musikaliskt medium. LÄS MER

 3. 3. Landningsbana för tidsresande

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Mira Eklund; [2012]
  Nyckelord :perception of sound and music; perception of reality; virtual objects; phantom sensations; holographic sound; essence of music; staging; theater; semifictivity; déjà vu as a method; presence; body in space; switch bodies; consciousness; historiography; soundart; sourroundsound; binaural recordings; interactive sculptures; interactive installation; perceptive sculpture; headphoneconcert; perception av ljud och musik; verklighetsuppfattning; fantomsensationer; holografiskt ljud; musikens innersta väsen; iscensättningar; teater; semifiktivitet; déjà vu som metod; närvaro; kroppen i rummer; byta kropp; medvetande; historieskrivning; ljudkonst; surroundljud; binaurala inspelingar; interaktiv skulptur; interaktiv installation; perceptiv skulptur; hörlurskonsert; masteressä;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ljud - livets parentes : Några nedslag längs vägen

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Theodor Trottner; [2012]
  Nyckelord :Ljud; ljudkonst; experimentell musik; akustiska atmosfärer; organiserat ljud; theodore trottner; konst;

  Sammanfattning : Essän Ljud – livets parentes handlar om ljud I relation till idéer om experimentel musik och ett utökat tankesätt om vad music och ljud är. Vad lyssnande kan vara och hur vi uppfattar ljud I relation till den teknologiska och industriella utvecklingen. LÄS MER

 5. 5. Musikens inverkan postoperativt : ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Ulf Glenerup; Anna Losell; [2011]
  Nyckelord :Postoperative; Music; Nursing; Literature; Postoperativ Musik Omvårdnad Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Höga ljudnivåer på postoperativa avdelningar har visat sig öka utsöndring av stresshormoner hos patienter. Med insikt om hur musik som omvårdnadsåtgärd påverkar patienten postoperativt, kan omvårdnadspersonalen försöka göra den postoperativa vården så angenäm som möjligt. LÄS MER