Sökning: "perception av ljud och musik"

Visar resultat 6 - 10 av 10 uppsatser innehållade orden perception av ljud och musik.

 1. 6. En undersökning av gränssnittet mellan auditiv och visuell platsgestaltning

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Frans Gillberg; [2009]
  Nyckelord :ljudkonst; Scaniaparken; intervention; ljudinstallation; musik; konst; gestik; performativitet; mellanrum; landskapsarkitektur; curatoriell; handling; praktik;

  Sammanfattning : Det överordnade syftet med examensarbetet är att agera platsskapande landskapsarkitektur. Studiens mål är därför att formulera hur ett curatoriellt handlande med ljudinstallationer, musik och performance kan betraktas som platsgestaltning och som arkitektur. LÄS MER

 2. 7. Speaker Park : om ljudsättning av utemiljöer

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ulf Risberg; [2008]
  Nyckelord :ljud; landskapsarkitektur; ljudpark; ljudlandskap; ljudkonst; ljudmiljöer; interaktion; Frodeparken; Uppsala; ljudinstallation;

  Sammanfattning : This project will search for the sound in the contemporary landscape architecture, an attempt to combine music and land­scaping. In a first stage, I have searched for outdoor environments where loudspeakers are used, and sites with a concious sound design. LÄS MER

 3. 8. Sjukhusmiljöns påverkan på patienten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Maria Fahlander; Pamela Rexman Nilsson; [2007]
  Nyckelord :design; hospital environment; sjukhusmiljö; music; musik; nursing; omvårdnad; patient; patient room; patientrum; sound; ljud;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien är att utforska hur sjukhusmiljön påverkar patienter inom sluten somatisk vård. Med sjukhusmiljö avsågs utformningen och designen av sjukhusmiljön och miljömässiga faktorer/komponenter i denna. Metoden för utförandet av litteraturstudien har inspirerats av Goodmans modell. LÄS MER

 4. 9. Hur påverka tyngden i mixen? : Från mixning till perception

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Karin Ålivien; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om den subjektivt upplevda tyngden i musik. Avsikten med arbetet har varit att härleda ljudets fysiska egenskaper ur upplevelsen av tyngd och rörelse, och på det viset klargöra samband, vilka kan underlätta för förståelse och omsättning av kunskaperna i en praktisk mixningssituation. LÄS MER

 5. 10. Kan ett synintryck upphäva en ljudillusion? : En undersökning av oktavillusionen kopplad till visuella stimuli i form av noter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Emelie Fredell; [2006]
  Nyckelord :Oktavillusionen; Diana Deutsch; ljud; musik; noter; perception; kognition; psykoakustik;

  Sammanfattning : The present study origins from Diana Deutschs work with the octave illusion and investigates if musically trained subjects can give a more correct perception of the octave illusion if their visual senses also get stimulated in form of scores.Ten subjects, with over 20 years experience playing an instrument, participated in the investigation. LÄS MER