Sökning: "percetion"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet percetion.

 1. 1. Flyktingar i svensk press : En komparativ diskursanalys av svenska mediers skildringar av flyktingströmmarna under 1990- och 2010-talet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Robin Lindqvist; [2016]
  Nyckelord :Presshistoria; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter; Norrländska Socialdemokraten; flyktingströmmar; flyktingar; diskursanalys; jugoslaviska krigen; arabiska våren;

  Sammanfattning : The following study is a comparativ discourse analysis of three swedish newspapers, with different political tendencies, depiction of refugees in the 1990’s and the 2010’s. The study is based on the theory of discourse and discourse analysis and the method is an adapted form of Ulf Mörkenstam’s analysis of the description of the samis in swedish law texts. LÄS MER

 2. 2. "Ettan" som kom först : En kvantitativ innehållsanalys av hur en studenttidnings förstasida förändrats genom tiderna

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Melkersson; [2011]
  Nyckelord :Media and communication studies; layout; percetion; quantitative method; first page; student newspaper; Medie- och kommunikationsvetenskap; Layout; percetion; kvantitativ metod; förstasida; studenttidning;

  Sammanfattning : The aim was to explore how the first page of a student newspaper has been changed over time since it was founded in the 1960´s. This thesis explores how the front page of the student newspaper Lösnummer has been changed since it was founded in 1966. LÄS MER

 3. 3. Focus controlled image coding based on angular and depth perception

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Oskar Grangert; [2003]
  Nyckelord :Technology; Image coding; Focus control; Angular percetion; Depth perception; DCT transform; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : In normal image coding the image quality is the same in all parts of the image. When it is known where in the image a single viewer is focusing it is possible to lower the image quality in other parts of the image without lowering the perceived image quality. LÄS MER