Sökning: "perenner"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet perenner.

 1. 1. Gestaltning av Sandskogsvägen 3 : en rumslig utformning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Olivia Tostrup; [2022]
  Nyckelord :gestaltning; rumslighet; rum; rumsskapande; växter; torr ståndort; sandjord; trädgårdsdesign design;

  Sammanfattning : En trädgård kan ofta verka kal och otrygg, sakna estetiska element och vara alldeles för öppen till omgivningen. Mina egna tankar angående en trädgård är att den ska vara ens egen privata oas där trygghet är en viktig känsla som ska finnas hos en när man vistas där. LÄS MER

 2. 2. Odling av perenner i sandbäddar : ett sätt att producera barrotade plantor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Karolina Wallberg; [2022]
  Nyckelord :barrotade plantor; odlingssystem; perenner; plantskola; sand; sandbäddar;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om att odla perenner i sand med avsikt att producera barrotade plantor. Rapporten presenterar ett odlingssystem med sandbäddar och vad som krävs för att anlägga och förvalta ett sådant. LÄS MER

 3. 3. Herbaceous vegetation for traffic islands : a design proposal in Bromma

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Holmberg; [2022]
  Nyckelord :perennials; urban vegetation; design proposal; traffic environment; naturalistic; planting design;

  Sammanfattning : Today many of us spend a big part of our lives in the grey hardscape that dominates our urban environments. There is research pointing towards the health benefits gained from nature as well as the ecological values that vegetation brings to our cities. LÄS MER

 4. 4. Gestaltning av Ebbamölla : en naturalistisk gestaltning för en blöt ståndort

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Ask; [2022]
  Nyckelord :gestaltning; naturalism; fuktig ståndort; moduler; våtmark design; naturalism; wet site; modular system; perennial mixes; wetland;

  Sammanfattning : Examensarbetet undersöker möjligheten att gestalta ett område på en privattomt i Skåne som upplevs som ett problemområde. Detta eftersom stora delar av området beter sig som en våtmark under stora delar av året. Uppdraget var att förvandla ett problemområde till en parkliknande tilltalande miljö. LÄS MER

 5. 5. Substratblandningar för krukodlade perenner: en fallstudie av två plantskolisters val av odlingssubstrat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Matilda Geiström Lindhé; [2021-06-21]
  Nyckelord :Herbaceous perennial nursey; gardener’s craftsmanship; substrate mixes; containergrown plants; plantskola; trädgårdshantverk; odlingssubstrat; jordblandningar; krukodlade perenner;

  Sammanfattning : Container grown herbaceous perennials require substrates that differ from soil grown ones in terms of drainage, bulk density and pore space. A case-study of two experienced nursery grower’s substrate mixes have been done through interview to understand their thoughts and experiences regarding substrate mixes. LÄS MER