Sökning: "perfectionism"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet perfectionism.

 1. 1. Perfektionism och musikprestationsångest : En kvantitativ studie om perfektionism och musikprestationsångest hos klassiska professionella musiker

  L2-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Claudia Mitnei; [2020]
  Nyckelord :perfektionism; prestationsångest; klassiska professionella musiker;

  Sammanfattning : Perfektionism och musikprestationsångest är två viktiga fenomen som har inte undersökts så ofta för att kunna dra starka slutsatser om hur dessa två tillsammans påverkar musiker. Musikprestationsångest är känd bland musiker och trots att den har en störande funktion är detta accepterad och integrerad som en del av yrket. LÄS MER

 2. 2. Perfektionism, psykisk ohälsa och livskvalitet bland psykologstudenter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emilia Björkvik; Ronja Bolin; [2020]
  Nyckelord :Perfectionism; mental health; life satisfaction; CPQ; DASS-21; SWLS; Perfektionism; psykisk hälsa; livskvalitet; CPQ; DASS-21; SWLS;

  Sammanfattning : Perfektionism blir allt vanligare i västvärlden. Parallellt ökar psykisk ohälsa bland ungdomar. Därmed är det av intresse att undersöka huruvida de parallella ökningarna i perfektionism och psykisk ohälsa hänger ihop. Utbrändhet är en form av psykisk ohälsa som har visat sig vara förknippat med perfektionism. LÄS MER

 3. 3. Anxiety as a mediating factor of perfectionism and needs thwarting in relation to exercise dependence in team sports

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jenny Bengtsson; Ulrika Skräddar; [2020]
  Nyckelord :anxiety; basic psychological needs; exercise dependence; mediation; needs thwarting; perfectionism; self-determination theory; socially prescribed perfectionism; behovsfrustration; grundläggande psykologiska behov; mediering; perfektionism; självbestämmandeteorin; socialt orienterad perfektionism; träningsberoende; ångest;

  Sammanfattning : The main aim of this study was to investigate the relationship between exercise dependence, basic psychological needs, perfectionism and anxiety. Specifically, the purpose was to examine if the relationship between psychological needs thwarting and exercise dependence as well as socially prescribed perfectionism and exercise dependence was mediated by anxiety. LÄS MER

 4. 4. Kvantitativ enkätundersökning av psykologstudenters psykiska hälsa vid Linnéuniversitetet : Undersökning av korrelation mellan ångest, perfektionism och utbildningsmoment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Anna Trulsson; Tim Andréasson; [2020]
  Nyckelord :adaptiv perfektionism; maladaptiv perfektionism; klinisk perfektionism; ångest; teoretiskt moment; kliniskt moment; depression; DASS-21; CPQ;

  Sammanfattning : Objective: To broaden the understanding of Swedish psychology student’s psychological health. Issue: Is there psychological illness in terms of self rated anxiety, among the psychology student at Linnaeus University? Are there correlations between self rated anxiety, perfectionistic personality traits and/or educational elements?  Method: A cross-sectional study of  psychology students (N = 65). LÄS MER

 5. 5. Förhållandet mellan perfektionism och livstillfredsställelse hos studenter : En kvantitativ studie om självskattad perfektionism och självskattad livstillfredsställelse hos studenter

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Emelie Karlsson; [2019]
  Nyckelord :perfektionism; livstillfredsställelse; studenter; skolmiljö;

  Sammanfattning : Skolmiljön är en viktig plats för ungdomar. Den mesta tiden spenderas där som förberedelse inför vuxenlivet. Under ungdomsåren formas en individs identitet och påverkar hur individen inträder i vuxenlivet. Därför är individens syn på sig själv en annan viktig faktor i hur identiteten formas. LÄS MER