Sökning: "perfekta ledare"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden perfekta ledare.

 1. 1. Is There a Perfect Leader in Change? : Transformational and Servant Leadership in Agile Transformation

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Elin Lundström; Filsan Mohamed Yusuf; [2021]
  Nyckelord :Change; Leadership; Leadership challenges; Agile transformations; Transformational leadership; Servant leadership; Förändring; Ledarskap; Ledarskapsutmaningar; Agila förändringar; Transformativt ledarskap; Tjänande ledarskap;

  Sammanfattning : The current environment of the automotive industry is affected by new technologies, growing market dynamics, increasing demands from customers, and regulations such as sustainability requirements. To handle rapid changes many firms are leaning towards a more agile and flexible way of working. LÄS MER

 2. 2. Drömmen om den perfekta ledaren : en litteraturstudie med fokus på det transformativa ledarskapets påverkan på arbetstillfredställelse inom socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Fredrik Lindgren; Evelina Green; [2020]
  Nyckelord :transformational leadership; job satisfaction; The Full Range Model; Maslow’s hierarchy of needs; social work.; transformativt ledarskap; arbetstillfredsställelse; Maslows behovstrappa; socialt arbete;

  Sammanfattning : Det har skett stora förändringar inom organisationer i socialt arbete. I process har ledarens uppdrag varit att öka medarbetarnas insikter och förståelse av verksamhetens visioner, och samtidigt uppmuntra till att uppnå personliga mål som är fördelaktiga i organisationens intressen. LÄS MER

 3. 3. Transient Voltage Distribution in Bushing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Md Nazmus Shakib Khan; [2020]
  Nyckelord :Coaxial cable; Overvoltage transient; Power transformer bushing; Skin effect; Koaxialkabel; överspänningsövergående; transformatorgenomföring; hudeffekt;

  Sammanfattning : An electrical bushing is one of the most important elements in a power transformer. Steep front surges such as transient impulse voltage from lightning strikes is an inevitable electromagnetic transient mostly happening in power transmission and distribution system. The bushing might lead to be degraded due to such kind of surge. LÄS MER

 4. 4. Ledarnas roll i organisationer som arbetar framgångsrikt med Lean

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Camilla Ledin; Emelie Johansson; [2016]
  Nyckelord :TQM; organizational improvements; improvements; organizational culture; leadership; management; Lean; quality; commitment; motivation; TQM; offensiv kvalitetsutveckling; förbättringar; organisationskultur; ledarskap; förbättringar; Lean; kvalitet; engagemang; motivation;

  Sammanfattning : Idag säger många organisationer att de arbetar med Lean. De organisationer som har lyckats med sitt arbete inom Lean har inte tagit till sig helheten av Lean på en gång, utan hela processen genomfördes gradvis. Organisationskulturen är en betydande faktor i processen med att börja använda sig av och implementera Lean på ett lyckat sätt. LÄS MER

 5. 5. Ung och chef : vem är du att komma och bestämma?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Katarina Bengtsson; Sanda Sadikovic; [2010]
  Nyckelord :ung; maskinmetaforen; narrativ; ledarskap; exkluderingsstrategier; freuds försvarsmekanismer; psykiskt fängelse; hermeneutiska spiralen;

  Sammanfattning : Vi upplever att det i dagens samhälle gärna uttrycks åsikter om vad som anses vara rätt eller fel i olika sammanhang, likaså när det gäller ledarskap, många bär på tankar kring vad som anses vara det perfekta ledarskapet. Ställs frågan får man inte sällan ett detaljerat svar med specifika kvalifikationer. LÄS MER