Sökning: "perfektionism"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet perfektionism.

 1. 1. Är perfektionism något som skiljer sig åt mellan unga män och unga kvinnor samt hur påverkar det prestationsförmågan? : En kvantitativ studie inom friidrott

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Louise Kvarforth; [2021]
  Nyckelord :tränarlänkfriidrott;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Studiens syfte är att undersöka friidrottares perfektionistiska tendenser utifrån könsskillnader och prestation.De huvudsakliga frågeställningarna är: • Finns det könsskillnader gällande perfektionism inom friidrott? • Har perfektionism något samband med friidrottsprestation? Metod Deltagarna i studien bestod av N= 160 svenska aktiva friidrottare (67st män och 93st kvinnor). LÄS MER

 2. 2. Är "den perfekta kroppen" ett ideal även hos tränare? : En kvantitativ studie om perfektionistisk självpresentation och kroppsuppfattning hos tränare inom kvinnlig artistisk gymnastik

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Emma Pussinen; [2021]
  Nyckelord :artistisk gymnastik; perfektionism; kroppsuppfattning; tränare; tränarlänkgymnastik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med detta arbete var att skapa en förståelse för perfektionistisk självpresentation samt kroppsuppfattning bland tränare inom kvinnlig artistisk gymnastik (KvAG). Huvudsakligen undersöktes i vilken mån tränare inom KvAG upplevde perfektionistisk självpresentation samt kroppsuppfattning. LÄS MER

 3. 3. Vad finns det för negativa konsekvenser med självledarskap? : En kvalitativ fallstudie om baksidan av självledarskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad

  Författare :Moa Robertsson; Hanna Hodzic; [2021]
  Nyckelord :Självledarskap; sämre välmående; sämre arbetsprestation;

  Sammanfattning : Titel: Vad finns det för negativa konsekvenser med självledarskap? En kvalitativ fallstudie om baksidan av självledarskap Författare: Hanna Hodzic och Moa Robertsson Nyckelord: Självledarskap, sämre välmående och sämre arbetsprestation Bakgrund: En individ måste först kunna leda sig själv i syfte att sedan bemästra ledningen av andra. Självledarskap medför en ökad självmedvetenhet som i sin tur ska leda till positiva tankemönster. LÄS MER

 4. 4. Don't be a Bad Mom : Burnout in American Mothers of Young Children

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Barbara Silva Feller; [2021]
  Nyckelord :Parental Burnout; United States; Qualitative; motherhood; utbrändhet; amerikanska mammor; kvalitativ;

  Sammanfattning : Burnout occurs as the consequence of an overburdened stress response system which has become exhausted as the result of attempting to eliminate chronic stressors (Maslach & Jackson, 1981; Selye, 1946). In so much as parenting can be chronically stressful, researchers have begun to apply the construct of burnout to the context of parenting (Mikolajczak, Gross & Roskam, 2019; Aunola, Sorkkila & Tolvanen, 2020; Griffith, 2020; Hubert & Aujoulat, 2018; Kawamoto, Furutani & Alimardani, 2018; Mikolajczak et al. LÄS MER

 5. 5. Skamologi

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Liv Larsson; [2021]
  Nyckelord :Skam; undvikandestrategier; novellsamling;

  Sammanfattning : Skamkänslors påverkan på oss människor har länge fascinerat mig. Dessa obekväma känslors kapacitet att avskärma en person och skapa separation leder till så mycket smärta så länge vi inte hittar effektiva sätt att hantera dem. Skammens påverkan kan få en situation att eskalera, misstolkas och urarta. LÄS MER