Sökning: "perfektionism"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet perfektionism.

 1. 1. «Man ska alltid vara perfekt på att dansa, man ska alltid vara smalast och vältränad och man ska alltid se snyggast ut» : En kvalitativ och kvantitativ studie om danslärares upplevelse av perfektionistisk självpresentation och stress

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Vendela Frejd Östman; Melissa Engström; [2020]
  Nyckelord :Perfektionistisk self-presentation; perfectionist; Dans; Perfektionistisk självpresentation; perfektionist; perfektionistisk;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka danslärares självskattade upplevelse av perfektionistisk självpresentation och stress inom danstävlingsverksamheten i Sverige. Tre frågeställningar besvarades i studien: 1) Finns det ett samband mellan perfektionistisk självpresentation och stress och ålder hos danslärare? 2) Finns det skillnader i skattning av perfektionistisk självpresentation mellan män och kvinnor? 3) Hur upplever danslärare perfektionistisk självpresentation och stress? Metod: Studien genomfördes både med en kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

 2. 2. Perfektionism och musikprestationsångest : En kvantitativ studie om perfektionism och musikprestationsångest hos klassiska professionella musiker

  L2-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Claudia Mitnei; [2020]
  Nyckelord :perfektionism; prestationsångest; klassiska professionella musiker;

  Sammanfattning : Perfektionism och musikprestationsångest är två viktiga fenomen som har inte undersökts så ofta för att kunna dra starka slutsatser om hur dessa två tillsammans påverkar musiker. Musikprestationsångest är känd bland musiker och trots att den har en störande funktion är detta accepterad och integrerad som en del av yrket. LÄS MER

 3. 3. Perfektionism, psykisk ohälsa och livskvalitet bland psykologstudenter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emilia Björkvik; Ronja Bolin; [2020]
  Nyckelord :Perfectionism; mental health; life satisfaction; CPQ; DASS-21; SWLS; Perfektionism; psykisk hälsa; livskvalitet; CPQ; DASS-21; SWLS;

  Sammanfattning : Perfektionism blir allt vanligare i västvärlden. Parallellt ökar psykisk ohälsa bland ungdomar. Därmed är det av intresse att undersöka huruvida de parallella ökningarna i perfektionism och psykisk ohälsa hänger ihop. Utbrändhet är en form av psykisk ohälsa som har visat sig vara förknippat med perfektionism. LÄS MER

 4. 4. Anxiety as a mediating factor of perfectionism and needs thwarting in relation to exercise dependence in team sports

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jenny Bengtsson; Ulrika Skräddar; [2020]
  Nyckelord :anxiety; basic psychological needs; exercise dependence; mediation; needs thwarting; perfectionism; self-determination theory; socially prescribed perfectionism; behovsfrustration; grundläggande psykologiska behov; mediering; perfektionism; självbestämmandeteorin; socialt orienterad perfektionism; träningsberoende; ångest;

  Sammanfattning : The main aim of this study was to investigate the relationship between exercise dependence, basic psychological needs, perfectionism and anxiety. Specifically, the purpose was to examine if the relationship between psychological needs thwarting and exercise dependence as well as socially prescribed perfectionism and exercise dependence was mediated by anxiety. LÄS MER

 5. 5. Strategier för flow och kreativitet : Att behålla flöde i en låtskrivarprocess

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Daniel Nyqvist; [2020]
  Nyckelord :idétorka; kreativitet; låtskrivande; flow; självkritik; perfektionism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER