Sökning: "performance management system"

Visar resultat 1 - 5 av 963 uppsatser innehållade orden performance management system.

 1. 1. Innovating Inside the Box - An Exploratory Comparative Case Study of Regulations’ Impact on Innovation in the Insurance Industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alexander Ivarsson; Emma Rittgård; [2020-07-22]
  Nyckelord :Financial innovation; Innovation management; Regulation; Insurance;

  Sammanfattning : Innovation in general is an important driver for economic growth and consumer welfare.However, with the purpose of consumer protection and ensuring stability of the financialsystem, the insurance sector is bound to follow stricter regulations than most other sectors. LÄS MER

 2. 2. Performance Management System i en digital bank

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Sandberg; Vincent Gabor; [2020-07-09]
  Nyckelord :Digitalisering; bank; digital bank; performance management system; management control system; motivation;

  Sammanfattning : Inledning: Dagens samhälle har genomgått en stor förändring de senaste åren, vi har gåttfrån en fysisk till en digital värld. För att lyckas med digitalisering av en bank och attuppfylla andra konsumentkrav, behöver företaget fungera bra i sin helhet. LÄS MER

 3. 3. Optimering av produktionslina på tillverkande enhet i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Jonathan Hyldéen; [2020]
  Nyckelord :bottleneck; lean; line balancing; production flow; production layout; production optimization; tied capital; WIP; flaskhals; kapitalbindning; lean; linjebalansering; PIA; produktionsflöde; produktionslayout; produktionsoptimering;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att leverera ett förslag på hur ett tillverkande företag i Sverige kan öka sin kapacitet, sitt genomflöde och flexibilitet i en manuell produktionslina. Produktionsgolvet är trångt för de anställda på grund av stora lagernivåer intill produktionslinan. LÄS MER

 4. 4. Heat Pump Data Performance Analysis of Large Scale Ground Source Heat Pump Systems

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Marcus Norrman; Felix Monthan; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aimed at refining and improving current methodology concerning large-scale heat pump performance. This study was performed on two large-scale ground source heat pumps located in Solna (Stockholm). These were connected to an aquifer thermal energy storage system which provided heating and cooling for two office buildings. LÄS MER

 5. 5. Implementing the GraphQL Interface on top of a Graph Database

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Databas och informationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Linn Mattsson; [2020]
  Nyckelord :GraphQL; Graph Databases; Performance; Logical Plans;

  Sammanfattning : Since becoming an open source project in 2015, GraphQL has gained popularity as it is used as a query language from front-end to back-end, ensuring that no over-fetching or under-fetching is performed. While the query language has been openly available for a few years, there has been little academic research in this area. LÄS MER