Sökning: "performance related salary"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden performance related salary.

 1. 1. Bidrar lönesystemet till att socialsekreterare vill säga upp sig? En kvantitativ studie om socialsekreterares upplevelser av rättvisa i lönesättningsprocessen och hur de hänger ihop med avsikt att byta arbete.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sofia Karlberg; [2019]
  Nyckelord :justice; intention to leave; turnover; individualized pay; social workers; Social Sciences;

  Sammanfattning : High staff turnover and difficulties in recruiting and retaining experienced social workers is an ongoing dilemma in the social service child welfare. The unions request the social service offices to review the pay system and consider what social workers with long experience should reasonably earn, since the difference between the lowest and highest salaries today is small. LÄS MER

 2. 2. Aktivt empatiskt lyssnande (AEL) : En kvantitativ studie av säljare i kunskapsintensiva branscher

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Maria Bergström; Anne-Charlotte Wellgren; [2016]
  Nyckelord :AEL; active listening; communication; salespeople; relations; AEL; aktivt lyssnande; kommunikation; säljare; relationer;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning visar att AEL har påverkan på en säljares prestationer och ger bättre kundrelationer. Syftet med denna studie är att mäta säljares självupplevda förmåga att använda sig av AEL under ett kundmöte och analysera sambandet mellan AEL och deras kön, ålder, erfarenhet samt bruttolön i en kunskapsintensiv bransch. LÄS MER

 3. 3. CEO Compensation Structure and Firm Performance : Evidence from the auto industry

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Evgenia Dimitrova; Adam Hartman; [2015]
  Nyckelord :CEO compensation structure; pay-performance relationship;

  Sammanfattning : CEO pay-performance relationship is a topic that has been largely discussed and researched. Questions still remain on precisely how CEO remuneration is related to company performance. Recently, attention has shifted from how much executives are paid to how they are paid. LÄS MER

 4. 4. Effekter av belöningssystem och säljledare på försäljning av försäkringar – Försäljningsservice i Bergslagen AB

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Abdo Ibrahim; David Kaya; [2015]
  Nyckelord :Reward system; motivation; rewards; performance related salary; fixed salary; performance; sales coach; salary; forms of wages; Belöningssystem; motivation; belöningar; prestationsbaserad lön; fast lön; prestationer; säljcoach; lön; löneformer;

  Sammanfattning : Sammanfattning - ”Effekter av belöningssystem och säljledare på försäljning av försäkringar             – Försäljningsservice i Bergslagen AB” Datum: 28Maj 2015 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST,Mälardalens Högskola Författare: Abdo Ibrahim                       David Kaya                    1 December 1990                 18 Maj 1990 Handledare: Esbjörn Segelod Titel: Effekter av belöningssystem och säljledare på försäljning av försäkringar– Försäljningsservice i Bergslagen AB Nyckelord: Belöningssystem, motivation, belöningar, prestationsbaserad lön, fast lön, prestationer, säljcoach, lön och löneformer Problem: Försäljningsservice i Bergslagen är beroende av sina försäkringsförmedlare för att kunna upprätthålla företagets försäljningsvolymer. För att få de anställda att arbeta mot verksamhetens uppsatta mål är det viktigt att rekrytera rätt personal men även att behålla nyckel personer i företaget. LÄS MER

 5. 5. Kortsiktighet i näringslivet : En studie om förhållandet mellan VD, styrelsen, ersättning och avkastning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonsson Emil; Sjölund Hendrik; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study test the short-termism of companies listed on the market OMX Stockholm 30. We will use a deductive point of view where the purpose of this study is to investigate whether corporate short-term returns can be explained by the independent variables related to corporate governance and compensation practices. LÄS MER