Sökning: "performativ analys"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden performativ analys.

 1. 1. Det okonventionella offret - En tematisk analys av SVT:s dokumentär Josefin Nilsson - älska mig för den jag är

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Rebecka Drake; Klara Zellman; [2019-07-01]
  Nyckelord :Offer; förövare; tystnadskultur; framing;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att med en tematisk analys undersöka SVT:s dokumentär Josefin Nilsson - älska mig för den jag är. Studien fokuserar främst på hur aktörerna porträtteras och eventuellt skuldbeläggs, samt hur våldet framställs. LÄS MER

 2. 2. Originell och jätteviktig, eller …? : En teoriprövande studie av postmaterialismen i svenska jobbannonser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Fia Johansson; [2019]
  Nyckelord :Postmaterialism; Inglehart; jobbannonser;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar genomföra en teoriprövande analys av Ronald Ingleharts Evolutionary Modernization Theory. Den teoretiska begreppsramen gällande postmaterialismens påverkan på människors värderingar har applicerats på sex svenska jobbannonser med syfte att finna hur postmaterialismen gestaltas i annonserna. LÄS MER

 3. 3. Sydeuropeiska kroppar i fotokonst 1890–1910 : En analys av Wilhelm von Gloedens fotografier av nakna sicilianska ynglingar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Jonatan Sunnemar; [2018]
  Nyckelord :Wilhelm von Gloeden; fotokonst; bildanalys; homoerotik; iscensättning; performativitet; genus; sexualitet; klass; sociala relationer; orientalism; Taormina;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar till att analysera fotografier tagna av fotografen Wilhelm von Gloeden mellan åren 1890—1910. Genom att undersöka fotografierna utifrån aspekter om iscensättning och performativitet leds syftet vidare till en analys och diskussion som berör homoerotik, klass, genus, sexualitet och orientalism. LÄS MER

 4. 4. Förhoppningsvis kör jag lyftkran och bygger städer i Japan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Elin Börjesson; [2017]
  Nyckelord :Sociologi; kvinnor och hemlöshet; narrativ analys; livshistoria; stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra till att förklara varför hemlösa kvinnor kvarstår i sin hemlöshet samt visa hur de väljer att framställa sig själva. Kvalitativ metod med en grund i livsberättelser användes och semistrukturerade intervjuer med fem hemlösa kvinnor på ett härbärge i en storstad genomfördes. LÄS MER

 5. 5. Allison Katz. Om camp och performativitet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Klas Trollius; [2015-04-27]
  Nyckelord :Allison Katz; camp; performativitet;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks verket Proposal av konstnären Allison Katz utifrån campbegreppet och ettperformativitetsteoriskt perspektiv, med syfte att utforska hur verket kan läsas som en kritik avexisterande estetiska kategorier och hierarkier. Analysen av verket utgår främst från CharlesSanders Peirce teckenlära. LÄS MER