Sökning: "performativitet"

Visar resultat 1 - 5 av 326 uppsatser innehållade ordet performativitet.

 1. 1. Éclatians Assemble! : Trygghet, kreativ utveckling och hierarkier i ett separatistiskt rum för musikproduktion

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Edvina Ström Fahlqvist; [2024]
  Nyckelord :Safe space; separatism; music production; gender; community; technology; creativity; performativity; Foucault; Butler; Trygga rum; frizon; separatism; musikproduktion; genus; community; teknik; kreativitet; performativitet; Focault; Butler;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker deltagarnas upplevelser av ett separatistiskt tryggt rum för musikproduktion, specifikt för tjejer, transpersoner och ickebinära personer. Målet är att förstå hur deltagandet i dessa rum påverkar individernas självkänsla och kreativa utveckling. LÄS MER

 2. 2. Disney som spegel för vårt samhälle : En kvalitativ studie om representation och normreproduktion i Disneys prinsessfilmer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Saga Brunnkvist; [2024]
  Nyckelord :Representation; respektabilitet; Disney;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att ge en inblick i hur representationen av kvinnor i Disneys prinsess-filmer bidrar till att både skapa och bibehålla normer och könsroller. Undersökningen har baserats på Beverley Skeggs respektabilitets-teori, Pierre Bourdieus arbete kring kapitalformer och det sociala rummet, samt Judith Butlers teori om performativitet och den heterosexuella matrisen. LÄS MER

 3. 3. Från tystnad till inkludering : En kvalitativ intervjustudie som undersöker synliggörandet av HBTQI-perspektivet i religionsundervisningen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Olivia Khoshaba; [2024]
  Nyckelord :HBTQI; religionsundervisning; religion; religionslärare; sexualitet; heteronormativitet; queerteori; normkritiskt pedagogik; performativitet;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how LGBTQI individuals have experienced the visibility of LGBTQI perspectives in religious education and how religious educators can integrate LGBTQI perspectives into teaching to ensure an inclusive learning environment for all students. To address the research questions, semi-structured interviews were chosen as the data collection method, followed by thematic analysis of the collected material. LÄS MER

 4. 4. Detta vill jag berätta : Materiell kultur och identitet hos ogifta Svenska kvinnliga amerikaemigranter verksamma inom sjukvården

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Julia Aldén; [2024]
  Nyckelord :Emigration; Materiell Kultur; Kvinnor; Identitet; Amerika; självbild; föremål; performativitet; objektifiering; konsumtion;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to create a deeper understanding of the identity and self-image of female Swedish emigrants of the 1880s-1920s with the help of preserved personal objects by answering the following questions with a microhistory approach: What significance did material objects have for the identity formulation of female Swedish emigrants in healthcare in America? And, What do the material objects tell us about the identity, self-image and experience of these unmarried female Swedish-American emigrants? To answer the questions material sources have been examined with the use of Wilhelm Dilthey's hermeneutic method of interpretation. A method where historical understanding is viewed as essential for our ability to interpret historical meaning. LÄS MER

 5. 5. Att fråga en kvinna om hennes ålder : En antropologisk studie av ålder och att åldras

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Agnes Grahn; [2024]
  Nyckelord :ålder; åldrande; kvinnor; föreställningar; livsmanus; performativitet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur olika föreställningar kring ålder och åldrande ser ut bland kvinnor i trettioårsåldern i Stockholm. Uppsatsen baseras på fyra stycken intervjuer som har analyserats med hjälp av teorier och begrepp som performativitet och livsmanus. LÄS MER