Sökning: "performativitetsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet performativitetsteori.

 1. 1. “Dom går där som något slags erotiskt hot mot ordningen” : Om relationen mellan identitet och avvikande från tvåsamhetsnormen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Evelina Svadling; Mikael Harmén; [2020]
  Nyckelord :tvåsamhetsnorm; icke-monogami; identitet;

  Sammanfattning : Det traditionella monogama partnerskapet förändrades under 1900-talet till följd av bland annat individualistiska ideal och en ökad autonomi. Samtidigt har det monogama partnerskapet både juridiska och sociala fördelar i samhället idag. LÄS MER

 2. 2. Röda sörjor med gapande munnar : En undersökning om hur den döda kvinnan beskrivs i tre svenska deckare från 2000-talet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Erika Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Stieg Larsson; Mons Kallentoft; Lars Kepler; Maria Nikolajeva; swedish crime fiction; sexual violence; dead women; Stieg Larsson; Mons Kallentoft; Lars Kepler; Maria Nikolajeva; svenska deckare; sexuellt våld; döda kvinnor;

  Sammanfattning : This essay aims to examinate how the dead woman is described in three swedish crime fiction- novels. The novels included in my study is Stieg Larsson ́s Män som hatar kvinnor, Mons Kallentoft ́s Den femte årstiden and Lars Kepler ́s Stalker. LÄS MER

 3. 3. Lucifer och den performativa filmkonsten : En studie kring sataniska visioner i den kaliforniska filmvärlden

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Peter Ljung; [2019]
  Nyckelord :Satanism; performativity; performance; ritual; black mass; Kenneth Anger; Anton LaVey; Satan; Lucifer; Anton Szandor LaVey; Church of Satan; Aleister Crowley; magick; Mick Jagger; Alejandro Jodorowsky; Rolling Stones; David Bowie; film; experimental film; art; film art; satanism; performativitet; performativitetsteori; Kenneth Anger; Anton LaVey; Anton Szandor LaVey; Church of Satan; Alejandro Jodorowsky; Mick Jagger; David Bowie; Rolling Stones; Lucifer; Svart mässa; Aleister Crowley; magick; film; experimentell film; filmkonst; konst;

  Sammanfattning : This study regards the influence of ’modern’ satanism on performative art in the nineteen sixties- and seventies. The methodological framework consists of performativity theory, religious visual culture and aesthetics of experimental film. LÄS MER

 4. 4. Singel efter sextio : En kulturanalytisk studie om ålder, genus och relationer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Mathilda Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Singel; Ensamhet; Ålder; Äldre; Kvinna.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur pensionerade kvinnor talar om att leva utan partner. I fokus för analysen står föreställningar om ålder, relationer, genus och sexualitet. Studien är baserad på åtta stycken intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Det digitala jaget : En sociologisk studie om hur sociala medier formar unga kvinnors identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Kajsa Forssberg; [2019]
  Nyckelord :Sociala medier; identitet; identitetsskapande; unga kvinnor; representation.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att belysa hur sociala medier bidrar till att forma unga kvinnorsidentitet med fokus på följande frågeställningar: Hur upplever unga kvinnor att sociala medier påverkar dem, hur framställer sig unga kvinnor på sociala medier och hur väl upplever unga kvinnor att deras identitet på sociala medier speglar dem när de är offline. Studiens teoretiska ramverk har utgått ifrån Ervin Goffmans (2014) dramaturgiska perspektiv samt Judith Butlers(2007) performativitetsteori. LÄS MER