Sökning: "performativity"

Visar resultat 1 - 5 av 251 uppsatser innehållade ordet performativity.

 1. 1. eSports as a promissory economy: An empirical study on how accounting can be used to enable the commercial development of emerging sports

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Felix Bensberg; Johannes Pauleikhoff; [2020]
  Nyckelord :eSports; accounting in sports; commercialisation; promissory economy; performativity;

  Sammanfattning : In this paper, it is examined how accounting can be used to enable the commercial development of emerging sports. Building on Mouritsen and Kreiner's (2016) findings regarding the relationship between accounting and decision as promises, the eSports industry is identified as the case of a promissory economy, where promising agents construct a "regime of hope" (Brown, 2005), which pictures a thriving future for the industry. LÄS MER

 2. 2. Unrequited Luxury Love: A story about how luxury met the internet

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Natalie Eriksson; Amanda Lindsjöö; [2020]
  Nyckelord :Luxury; representations; narratives; fictional expectation; promissory organizations;

  Sammanfattning : The luxury industry has for long been hesitant towards online channels. It has been argued that the accessibility and mass-distribution of the internet is not compatible with values of exclusivity and rarity that are said to be critical to luxury brands. LÄS MER

 3. 3. Skolbibliotekariens självbild : Och hur den påverkar den upplevda positionen i skolverksamheten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Lina Sjöblom; [2020]
  Nyckelord :skolbibliotekarie; skolbibliotek; identitet; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The self-image of the school librarian: and how it affects the perceived status in a school environment. This paper examines the role of the school librarian and how they perceive themselves and how they think other actors in the school environment perceive them. LÄS MER

 4. 4. Kvinnoförtrycket i virtuella spelvärlden : “Vi är som slagpåsar” - En kvalitativ intervjustudie om kvinnors upplevelser av spelvärlden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Denis Mehmeti; Devin Radianu; [2020]
  Nyckelord :Sociology; subordination; power relations; gender; misogyny; male dominance; Sociologi; underordning; maktrelationer; genus; misogyni; manlig dominans;

  Sammanfattning : This essay is based on a study that presents the result of interviews directed at women who are integrated in the gaming community. The purpose is to get clarification on the topic about how women experience gaming and if they are treated differently than men in the community. LÄS MER

 5. 5. Att skapa familj – En queerteoretisk närläsning om kön och sexualitet i svensk familjerätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Malmberg; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; familjerätt; rättsvetenskap; queerteori; diskursanalys; narratologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När föräldrar inte själva kan komma överens i frågor om vårdnaden om, boendet för eller umgänget med sitt barn, kan frågorna tas upp hos socialtjänsten eller i domstol. När beslut om barn ska fattas, ska barnets bästa vara den slutligt bestämmande faktorn, en aspekt i bedömningen om barnets bästa är barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. LÄS MER