Sökning: "peri-implantitis"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet peri-implantitis.

 1. 1. Histopatologiska skillnader mellan periimplantitlesioner med olika kliniska utseenden - En pilotstudie

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Sara Arvidsson; Kristin Wennberg; [2019]
  Nyckelord :Peri-implantitis; Inflammatory patterns; Immunohistochemistry;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka det histopatologiska utseendet hos humana periimplantit-lesioner i relation till lesionens kliniska utseende. Periimplantit-vävnad lokaliserad runt 15 implantat avlägsnades kirurgiskt från 13 individer. LÄS MER

 2. 2. Interdentala hjälpmedels effekt på dental plack och inflammation kring orala implantat : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Marcello Emilio Pezoa; [2019]
  Nyckelord :Inflammation; Interdental aids; Oral implants; Plaque; Systematic review; Inflammation; Interdentala hjälpmedel; Orala implantat; Plack; Systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Implantat kan användas för att fylla ut en tandlucka men kan påverkas av mucosit och peri-implantit som har samma etiologi, plack. Interdentala hjälpmedels effekt på plack och inflammation är baserat på klinisk erfarenhet och inte vetenskaplig evidens. LÄS MER

 3. 3. Are gingivitis, periodontitis and peri- implantitis associated with autoantibodies- A litterature review

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Tandläkarutbildning; Umeå universitet/Tandläkarutbildning

  Författare :Fabio Svensson; Ziad Seifaldin; [2018]
  Nyckelord :autoantibodies; antibodies; antibody; gingivitis; periodontitis; peri- implantitis;

  Sammanfattning : Introduction: Periodontal disease is one of the most common inflammatory diseases in the world. A possible autoimmune aspect behind the local tissue destruction in periodontal disease, as a result of the invasion of oral pathogens over time has been reported in previous studies, but the correlation is yet unclear. LÄS MER

 4. 4. Microbial Composition in Peri-implant Health and Disease

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Malak Hamze; Saad Fadhel; [2017]
  Nyckelord :peri-implantitis; microbiology; healthy implants;

  Sammanfattning : Although the infectious initiation of peri-implantitis is commonly accepted, differences in microbial composition in peri-implantitis and periodontitis has been the subject of some debate. The presence of periodontal pathogens at sites with peri-implantitis has been documented by many studies. LÄS MER

 5. 5. Assessment of students knowledge regarding patients suffering from microbial induced peri-implant diseases. Survey Study at the Faculty of Odontology, Malmö University

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Johanna Johansson; Nicole Stolic; [2017]
  Nyckelord :Survey; Peri-implant disease; peri-implantitis; mucositis; malmö university;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med studien var att undersöka vilken kunskap sistaårs tandläkarstudenter och sista-termins tandhygieniststudenter vid Odontologiska Fakulteten, Malmö Högskola har gällande diagnos, behandling och prognos av periimplantära sjukdomar.Material och MetodEn pappersenkät sammanställdes och delades ut till sistaårs tandläkar- och tandhygieniststudenter vid Odontologiska Fakulteten, Malmö Högskola. LÄS MER