Sökning: "peri-urbana landskap"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden peri-urbana landskap.

 1. 1. Central Peripheries: speculation and strategy for a land less mentioned

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Henrik Olsson; [2012]
  Nyckelord :landscape; landscape architecture; network; peri-urban; terrain vague; process oriented design; creative mapping; gamification;

  Sammanfattning : As the contemporary discourse surrounding urbanism is almost exclusively focusing on aspects of density and traditional urban qualities, it entrenches notions of what constitutes a proper city and countryside. But beyond this urban-rural dichotomy is another highly contemporary landscape. LÄS MER

 2. 2. Vägen i det peri-urbana landskapet : mötet mellan stad och land, mellan gata och väg samt mellan urbana och rurala ideal

  Master-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Hanna Olin Petersson; [2011]
  Nyckelord :väg; gata; vägarkitektur; stad; stadsbygd; land; landsbygd; urban; rural; pastoral; peri-urban; stadsranden; ideal; norm; gestaltning; gestaltningsprogram;

  Sammanfattning : I stadsranden sker det fysiska mötet mellan vägar och gator samt mellan stad och land. Här sker även mötet mellan urbana och rurala ideal. Syftet i detta arbete är att identifiera och belysa de urbana och rurala ideal som ligger bakom vår uppfattning om stad och land. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av det peri-urbana landskapet : analyser i Kungens kurva

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Emelie Roupe; [2011]
  Nyckelord :peri-urbana landskap; ickeplatser; Kungens kurva; Space analysis; the 12 key quality criteria SAK ; Kvalitativ stedsanalys; Study of self;

  Sammanfattning : Genom att testa tre olika analysmetoder, och med hjälp av aktuell litteratur, studeras utvecklingspotentialen i det peri-urbana landskapet. I gränszonen mellan det urbana och det rurala finns ett landskap som känns igen genom dess industrier, shoppingcentrum och stora vägar. I dessa områden förkommer s.k. LÄS MER