Sökning: "perifera"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade ordet perifera.

 1. 1. Gröna fingrar och fötterna på jorden - en studie om att öka tryggheten på Kyrktorget i Partille, utifrån teorier om walkability och grön infrastruktur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Viktor Salfjord; Matea Veric; Hugo Welther; [2020-08-29]
  Nyckelord :Trygghet; offentliga rum; grön infrastruktur; walkability; Kyrktorget;

  Sammanfattning : This study aims to analyze the relationships between degree of green infrastructure,walkability and perceived social safety in a given geographical location. Previous researchhas shown how the presence of green urban elements - in addition to functioning as stressreducers - can create well-being and socialization incentives in public places. LÄS MER

 2. 2. ”Om man är liten syns man inte” : - En studie om samverkan inom besöksnäringen i  Region Jämtland Härjedalen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Frida Andersson; Johanna Walter; [2020]
  Nyckelord :Destinationer; Destinationsutveckling; Centrum - periferi; Regional utveckling; Turism nätverk; Samverkan;

  Sammanfattning : Turism ses numera som en motor för både lokal och regional utveckling och tillväxt, inte minst i perifera områden. Det pågår en förändring i det turistiska rummet då allt fler starka destinationer skapas och destinationsbegreppet har därav blivit centralt i besöksnäringens utveckling. LÄS MER

 3. 3. Vem är det här för ställe? : Plats och identitet i perifera tätorten Vålberg

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Henrik Grund; [2020]
  Nyckelord :Place; place identity; Vålberg; rural; globalization; Plats; platsidentitet; Vålberg; landsbygd; globalisering;

  Sammanfattning : Plats är ett centralt och omtvistat begrepp inom geografin. Det är inte bara en fråga om fysisk lokalitet, utan platser förknippas med olika meningar och känslor och fungerar även som del av mänsklig identitet. LÄS MER

 4. 4. The impact of body-movementbased interaction on engagement of peripheral information displays : A case study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kauã Monteiro Melo; [2020]
  Nyckelord :ambient display; peripheral information display; interactive billboards; calm design; calm computing; statistical analysis;

  Sammanfattning : With the growth of ubiquitous computing, people are getting familiar and receptive to the idea of using non personal devices in public spaces. An example of such a possible device are the large ambient displays which can be found in airports, subway stations, malls, and bus stops. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar fysisk aktivitet resultaten vid en elektroneurografisk undersökning: en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Biomedicinsk plattform

  Författare :Louise Andersson; [2020]
  Nyckelord :nervledningshastighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elektroneurografiska undersökningar utförs av biomedicinska analytiker. Undersökningen använder elektricitet för att undersöka perifera nerver vid misstanke om sjukdom. Forskningen inom området är begränsad, det finns studier som indikerar att fysisk aktivitet kan påverka resultaten vid elektroneurografi. LÄS MER