Sökning: "periodiseringsfond"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet periodiseringsfond.

 1. 1. Fångesklassificering av blandade fång vid överlåtelse av lös egendom i inkomstslaget näringsverksamhet - Inkomstskatt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linda Svensson; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; fångesklassificering; blandat fång; blandade överlåtelser; lös egendom; inkomstslaget näringsverksamhet; enskild näringsverksamhet; överlåtare; förvärvare; inkomstskatt; anskaffningsvärde; periodiseringsfond; expansionsfond; sparat fördelningsbelopp; räntefördelning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid generationsskifte är det vanligt att egendom överlåts till pris som understiger marknadsvärdet, vilket kallas blandat fång. Enbart ett fåtal frågor avseende dessa fång regleras i inkomstskattelagen och för övriga frågor behöver fånget klassificeras som antingen gåva eller köp. LÄS MER

 2. 2. Finns den svenska utflyttningsbeskattningen av näringsverksamhet mellan golv och tak? - En uppsats om svensk utflyttningsbeskattnings förenlighet med ATAD och EU-rättens etableringsfrihet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Terese Lundeslöf; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; skatterätt; etableringsfrihet; Anti-tax Avoidance Directive; utflyttningsbeskattning; uttagsbeskattning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study and analyse if the Swedish exit taxation is compatible with both the Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) and the freedom of establishment within the European Union (EU). Within the EU, one of the fundamental freedoms is establishment. EU law has developed mainly through EU-court case law. LÄS MER

 3. 3. Valuing the Tax Benefit of Debt - A Simulation Approach for Swedish Firms

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Vladana Boljanovic; Carolin Schipper; [2016]
  Nyckelord :tax shield; capital structure; marginal tax rate; benefit curves; Periodiseringsfond;

  Sammanfattning : A heavily debated topic in corporate finance research concerns the impact of interest tax deductibility on firm value and, in extension, capital structure decisions. In 2014, the Swedish Committee on Corporate Taxation proposed that interest-deductibility should be abolished, making it relevant to quantify the value of these benefits in the Swedish context. LÄS MER

 4. 4. Does a new tax system have an economic impact on a forest investment?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Wilhelm Aschan; [2015]
  Nyckelord :taxation; net present value; deposition; forest;

  Sammanfattning : The Swedish forest owners own more than half of the productive forest land in Sweden. Interest in investing in forestry has increased in recent years which are reflected in price developments in forest land over the last 10 years. Businesses engaged in forestry are often operated as a private firm. LÄS MER

 5. 5. Entreprenörer och ekonomiskt kunniga? Enskilda näringsidkares kännedom och beslutfattande om periodiseringsfond

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Holmqvist; Viktoria Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Financial Literacy; Enskild näringsidkare; Periodiseringsfond; Sociala förmåner; Ekonomiskt intresse;

  Sammanfattning : I en värld där individer möts av mängder av ekonomiska begrepp och ekonomisk information dagligen har forskning visat att människor har svårt att engagera sig och ha den förståelse som krävs för att hantera sin egen privatekonomi. Begreppet ”Financial Literacy” nämns ofta som en förklaring till människors olika kunskapsnivå och förståelse. LÄS MER