Sökning: "periodisk fasta"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden periodisk fasta.

 1. 1. ”Jaha, är det såhär det känns att vara hungrig? ”En kvalitativ intervjustudie kring individers upplevelser av periodisk fasta.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Jenny Häggblom; Erik Kindbom; Kim Simonsson; [2021-09-02]
  Nyckelord :periodisk fasta; kvalitativ innehållsanalys; måltidsordning; Self-Determination Theory;

  Sammanfattning : Att den mat vi äter påverkar vår hälsa är sedan länge känt, men på senare tid har en annan aspekt av kost framträtt; den om måltidsordning. Ett nytt förhållningssätt till måltidsordning är periodisk fasta som ökat i intresse under de senaste åren i takt med forskning kring dess fysiologiska effekt. LÄS MER

 2. 2. God psykisk hälsa oberoende av kosthållning?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Beatrice Johansson; Jasmine Staynfeld; [2020-08-05]
  Nyckelord :anxiety; depression; Hospital Anxiety and Depression Scale; mental health; mood; nutrition; omnivores; vegetarian diet;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hp Författare: Beatrice Johansson & Jasmine Staynfeld Program: Hälsopromotion med inriktning kostvetenskap Nivå: Grundnivå Handledare: Agneta Sjöberg Examinator: Christina Berg Antal sidor: 31 (inklusive bilagor) Termin/år: Vt2020.... LÄS MER

 3. 3. Periodisk fasta : En kvantitativ studie om effekterna av 16:8 metoden

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Karin Mattsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien var att ta reda på om en intervention med periodisk fasta enligt 16:8 metoden påverkar vikt, midjemått och höftmått hos en grupp fysiskt aktiva personer. Syftet var också att jämföra dessa resultat med en kontrollgrupp som inte genomförde någon periodisk fasta. LÄS MER

 4. 4. Fragmentarisk kostinformation i privata hälsobloggar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Emma Johansson; [2015-08-10]
  Nyckelord :Blogg; sociala medier; kost; träning; dieter;

  Sammanfattning : De ursprungliga fem kostråden som handlar om att äta mycket frukt och grönt, välja fullkornoch nyckelhålsmärkta livsmedel, äta fisk 2-3 gånger i veckan samt att välja flytande margarineller olja i matlagningen togs fram år 2005 med syftet att befolkningen enkelt ska kunnaapplicera de på sina egna liv. Bakom de allmänna kostråden ligger Livsmedelsverket som ären statlig myndighet som bland annat har som uppgift att förmedla kostråd till invånarna iSverige. LÄS MER

 5. 5. Hunger indikerar inte akut energistatus hos friska människor : En måltidsintervention

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Marek Behrendt; Tommy Ivarsson; [2012]
  Nyckelord :hunger; fasting; blood glucose; ghrelin; blood sugar; meal frequency; hunger; fasta; blodglukos; blodsocker; ghrelin; matsmältning; matspjälkning; substratupptag; måltidsrytm; energistatus;

  Sammanfattning : BakgrundEn mer stillasittande livsstil med ett högre kaloriintag ökar riskerna för övervikt och andra metabola sjukdomar. För att förebygga och behandla dessa sjukdomar behöver vi bland annat förstå hur hungerkänslor regleras hos människan. Hur stor inverkan blodglukosnivåer har på hungerregleringen är dock omdiskuterat. LÄS MER