Sökning: "perioperativ omvårdnad anestesi"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden perioperativ omvårdnad anestesi.

 1. 1. Patienters upplevelse av trygghet i samband med regional anestesi vid elektiv ortopedisk dagkirurgi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Melinda Häggling; Anneli Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Safety; day surgery; orthopaedic; regional anaesthesia; Trygghet; dagkirurgi; ortopedisk; regional anestesi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förtroende, omhändertagande, närvaro och kunskap är viktiga faktorer hos sjuksköterskan för att patienten skall känna trygghet. Det opereras dagligen hundratals patienter med elektiv ortopedisk dagkirurgi i regional anestesi i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar effektivitet patientsäkerheten? - Från operationssjuksköterskors perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Marisa Alágo; Majny Bohman; [2021]
  Nyckelord :theatre nurse; experiences; efficiency; patient safety; manifest content analysis; perioperative care; operationssjuksköterskor; erfarenheter; effektivitet; patientsäkerhet; manifest kvalitativ innehållsanalys; perioperativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion: Operationssjuksköterskor har många uppgifter perioperativt att kontrollera samtidigt som det finns ett krav på effektivitet. Tidigare studier visar att effektivitet kan orsaka stress hos operationssjuksköterskor samt att de oroar sig för att pressen kan utgöra ett hot mot patientsäkerheten. LÄS MER

 3. 3. Att genomgå regional anestesi : En kvalitativ litteraturstudie utifrån patientens perspektiv

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Jonas Nordin; Kristian Perers; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som genomgår generell anestesi uttrycker oro och ångest inför att bli sövda. Anestesisjuksköterskor beskriver likaså att det är vanligt förekommande med perioperativ ångest hos patienter i samband med kirurgi. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskors handläggning av postoperativ smärtlindring i generell anestesi : - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Simon Bjerger; David Andersson; [2020]
  Nyckelord :Anaesthetic nursing; Caritative caring; Nurse anaesthetic; Perioperative dialog; Person-centred care; Perioperativ pain management; Postoperative pain; Postoperative pain management.; Anestesiologisk omvårdnad; Caritativ vård; Perioperativ dialog; Post- och perioperativ smärtlindring; Katie Eriksson.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Det är fortsatt förekommande med komplikationer relaterat till medelsvår och svår postoperativ smärta. Anestesisjuksköterskan har det samlade omvårdnadsansvaret för patienten perioperativt. En helhetsbedömning av patienten avgör postoperativt smärtlindringsbehov. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att opereras i regional anestesi

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Isabelle Hasselnäs; Sofia Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Patienters upplevelser; vaken kirurgi; regional anestesi; perioperativ omvårdnad; operation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det blir allt vanligare att opereras i vaket tillstånd med hjälp av regional anestesi. Tidigare forskning har belyst fördelarna med att opereras i regional anestesi jämfört med generell anestesi. Samtidigt är regional anestesi förknippat med rädsla och oro för patienter. LÄS MER