Sökning: "perioperativ period"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden perioperativ period.

 1. 1. Att leda omvårdnaden för patientens skull

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna-Märta Stålnäve; Lisa Åkerström; [2020-06-25]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; ledarskap; perioperativ omvårdnad; perioperativ period; specialistsjuksköterskor;

  Sammanfattning : Background: Working as a nurse anesthetist requires knowledge in both nursing care and medical science and their work is conducted throughout the perioperative period. Meeting the patient preoperative gives the nurse anesthetist an opportunity to hear the patient’s narrative and form a relationship. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av orsaker till reoperationer vid ryggradskirurgi

  Magister-uppsats,

  Författare :Pontus Dymén; Signe Harlén; [2020-06-25]
  Nyckelord :Spine; Spinal; Vertebrae; Reoperation; Adverse events; Patient safety;

  Sammanfattning : Background: The quality of perioperative nursing performed affects the incidence of injury and suffering in individual patients. Investigating and mapping the incidence and causes of reoperations is important as the current state of knowledge is inadequate. LÄS MER

 3. 3. Förekomst av perioperativ hypotermi hos häst på två kliniker i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Karlsson; Fanny Palmér; [2019]
  Nyckelord :häst; termoreglering; hypotermi; anestesi; djursjukskötare; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Perioperativ hypotermi är ett tillstånd som kan uppstå vid anestesi och som kan or-saka allvarliga komplikationer, framför allt under den postoperativa perioden. Att monitorera patientens temperatur är därför en viktig del av djursjukskötarens arbete. LÄS MER

 4. 4. A retrospective study of postoperative complications after fracture repair in dogs and cats, with focus on fractures in the radius and ulna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Yusi Fang; [2018]
  Nyckelord :fractures; surgery; complications; radius ulna;

  Sammanfattning : Orthopaedic surgeries, including fracture surgeries, are performed on a routine basis at large hospitals in Sweden. Complications after surgeries are inevitable but can probably be reduced by the understanding of potential complications that can arise and risk factors behind them. LÄS MER

 5. 5. Perioperativ omvårdnad som skapar trygghet och lindrar oro: En intervjustudie med patienter som har genomgått sköldkörtelkirurgi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Aleksandra Tjuntonova; [2018]
  Nyckelord :Experience; perioperative; nursing; person-centred care; systematic text condensation.; Upplevelser; perioperativ; omvårdnad; personcentrerad vård; systematisk textkondensering.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under den korta perioden som den perioperativa vården varar ska sjuksköterskor skapa en tillitsfull relation, uppmärksamma behov, lindra oro och förmedla känsla av trygghet. Personcentrerad vård har visat sig vara ett effektivt verktyg för detta. LÄS MER