Sökning: "perioperativ vård"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade orden perioperativ vård.

 1. 1. Erfarenheter av kommunikation mellan operations-och anestesisjuksköterskor : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Nimo Hassan; Mona Hafidh; [2024]
  Nyckelord :Communication; Perioperative care; Theatre nurse; Anesthesia nurse; Experience; Kommunikation; Perioperativ omvårdnad; Operationssjuksköterskor; Anestesisjuksköterskor; Erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla vårdprofessioner i operationsteamet ska arbeta utifrån sex kärnkompetenser: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Perioperativ omvårdnad i en högteknologisk vårdmiljö, där patienten erbjuds säker vård som bygger på trygghet och välbefinnande, är det som kännetecknar operationssjuksköterskans profession. LÄS MER

 2. 2. Operationsteamets perioperativa kommunikation. En observationsstudie om följsamheten av Checklista för säker kirurgi 2.0

  Magister-uppsats,

  Författare :Cecilia Lundahl; Lisa Cederqvist; [2023-06-26]
  Nyckelord :Perioperativ omvårdnad; säker vård; kommunikation; följsamhet; Checklista för säker kirurgi 2.0;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssjukvård är komplex och avancerad. Flera olika yrkeskategorier samarbetar utifrån egna kompetensområden och arbetar för patientens perioperativa omvårdnad. Den perioperativa omvårdnaden ska vara personcentrerad och operationsteamet ska arbeta för att ge en säker vård. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskans omvårdnad för att lindra preoperativ ångest hos patienter som ska genomgå kirurgi

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Trengereid; Klara Almqvist; [2023]
  Nyckelord :preoperativ ångest; anestesisjuksköterska; patient; personcentrerad vård; bemötande; kommunikation;

  Sammanfattning : Inom perioperativ vård ansvarar anestesisjuksköterskan för omvårdnad i en högteknologisk miljö där specifika kunskaper och erfarenheter är förutsättningar för vårdkvalitet och utveckling. För att kunna ge god perioperativ vård behöver anestesisjuksköterskan arbeta personcentrerat där patientens individuella behov och autonomi står i centrum. LÄS MER

 4. 4. Patientens upplevelse av att vara vaken under operation : Under regional anestesi

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Marcus Hellberg; Mattias Thorén; [2023]
  Nyckelord :Anesthesia conduction; nurse anesthetist; patients’ experiences; qualitative; perioperative care; Regional anestesi; anestesisjuksköterska; patientens upplevelse; kvalitativ; perioperativ vård;

  Sammanfattning : Regional anestesi kan anses mindre fördelaktigt eftersom patienten är vaken under operationen, något som patienten kan ha en förutfattad mening om och känna sig främmande för. Även om det finns flertalet fysiologiska fördelar med anestesimetoden. LÄS MER

 5. 5. Operationssjuksköterskors erfarenheter av att vårda ERAS patienter perioperativt : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Golan Rustami; Agnesa Podvorica Stublla; [2023]
  Nyckelord :Care relationship; Colorectal cancer; ERAS; Operating room nurse; Perioperative care process; ERAS; Kolorektalcancer; Operationssjuksköterska; Perioperativ vårdprocess; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med kolorektalcancer vårdas enligt enhanced recovery after surgery (ERAS) vårdprogram. ERAS är ett evidensbaserat vårdprogram som syftar till att effektivisera och förbättra vårdkvalitén genom hela den perioperativa vårdprocessen. LÄS MER