Sökning: "permaculture garden"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden permaculture garden.

 1. 1. GARDEN-BASED LEARNING IN A REGGIO EMILIA INSPIRED SWEDISH PRESCHOOL WITH A PERMACULTURE GARDEN A case study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kathleen Kölz; [2022-02-13]
  Nyckelord :garden-based learning; Swedish preschool; case study; preschool garden; Reggio Emilia; permaculture garden;

  Sammanfattning : Aim: This study aims to get an in-depth understanding of the characteristics of the garden and garden-based learning in an educational environment of a Swedish preschool that is inspired by the Reggio Emilia approach and has a permaculture garden. Theory: Social constructivism has been adopted as the theoretical framework for this study to gain an understanding of learning processes in the environment of a preschool. LÄS MER

 2. 2. Odlingsmässiga faktorer i permakultur- och skogsträdgårdar : en intervjustudie av fem utövare i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jesper Hagerman Borgström; [2021]
  Nyckelord :permakultur; skogsträdgård; odlingssystem; permaculture; forest garden; growing systems;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är det vanligt att använda mineralgödsling och bekämpningsmedel för att maximera skörden och minska arbetet vid odling på stora åkrar av en eller ett par grödor. Men denna typ av odling har visat sig vara miljömässigt ohållbar. LÄS MER

 3. 3. Vägskäl : ett gestaltningsförslag för Resta gårds parkområde med fokus på miljöpsykologi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofia Hane; [2021]
  Nyckelord :miljöpsykologi; återhämtning; stress; park; rekreation; Resta gård; gårdsmiljö;

  Sammanfattning : Det är viktigt att finna återhämtning i vardagen för att undvika mental trötthet, inte minst för de som utsätts för mycket stress eller lider av utmattning (Johansson 2020). Genom att ta hjälp av forskning inom miljöpsykologi är det möjligt att gestalta miljöer som erbjuder hög potential till mental återhämtning. LÄS MER

 4. 4. Hållbara produktionssystem i bostadsnära natur : ett gestaltningsförslag där odling integreras i rekreativ naturpark

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rebecca Eriksson; [2019]
  Nyckelord :permakultur; skogsjordbruk; skogsträdgård; odlingssystem; produktionssystem; urban odling; bostadsnära natur; rekreation;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur odlingssystem kan integreras i bostadsnära naturområden. Naturområden utgör viktiga stadsbyggnadselement i växande städer. LÄS MER

 5. 5. Permakultur : en hälsoträdgård?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anne-Lii Lindahl; [2017]
  Nyckelord :permakultur; hälsoträdgård; miljöpsykologi; självförsörjning; designprinciper;

  Sammanfattning : I detta kandidatexamensarbete utreds betydelsen av och designprinciperna för begreppen permakultur och hälsoträdgårdar. Arbetet syftar till att jämföra designprinciperna för permakultur och hälsoträdgårdar för att se om och hur dessa kan kombineras. LÄS MER