Sökning: "permakultur"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet permakultur.

 1. 1. Odlingsmässiga faktorer i permakultur- och skogsträdgårdar : en intervjustudie av fem utövare i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jesper Hagerman Borgström; [2021]
  Nyckelord :permakultur; skogsträdgård; odlingssystem; permaculture; forest garden; growing systems;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är det vanligt att använda mineralgödsling och bekämpningsmedel för att maximera skörden och minska arbetet vid odling på stora åkrar av en eller ett par grödor. Men denna typ av odling har visat sig vara miljömässigt ohållbar. LÄS MER

 2. 2. Vägskäl : ett gestaltningsförslag för Resta gårds parkområde med fokus på miljöpsykologi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofia Hane; [2021]
  Nyckelord :miljöpsykologi; återhämtning; stress; park; rekreation; Resta gård; gårdsmiljö;

  Sammanfattning : Det är viktigt att finna återhämtning i vardagen för att undvika mental trötthet, inte minst för de som utsätts för mycket stress eller lider av utmattning (Johansson 2020). Genom att ta hjälp av forskning inom miljöpsykologi är det möjligt att gestalta miljöer som erbjuder hög potential till mental återhämtning. LÄS MER

 3. 3. PERMAKULTUR OG DEN BÆREDYGTIGE STAT: CIVILSAMFUNDET SOM DRIVKRAFT FOR GRØN OMSTILLING

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Agnete Nørmark; [2021]
  Nyckelord :Permaculture; environmental sociology; capitalism and criticism; political ecology; regenerative agriculture; Denmark; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This paper examines how permaculture in Denmark can contribute to the green transition towards a sustainable state. Permaculture offer a practical design on how to live a sustainable life including a practical detailed design to farming. LÄS MER

 4. 4. Stadsodlingar som social rörelse

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Daniel Johansson; [2021]
  Nyckelord :stadsodling; sociala rörelser; identitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats har gått igenom tre olika föreningar i Uppsala som bedriver någon form av stadsodling. Fyrisgården som använder sig utav pallkragar, matparken som arrenderar mark i Gottsunda gipen och Ultuna Permakultur som arrenderar mark i Ultuna. LÄS MER

 5. 5. Reforestation & Marine Permaculture: Does the Method Affect the Willingness To Pay for Carbon Offsetting? A Randomised Contingent Valuation Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Elice Fällström; August Schelin; [2020-07-24]
  Nyckelord :Carbon offsetting; Reforestation; Marine permaculture; Contingent valuation; Willingness to pay; Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram;

  Sammanfattning : Failing to limit global mean surface temperature rise to 1.5°C risks leading to irreversible environmental degradation. One measure to mitigate global warming is carbon offsetting through increasing biotic carbon sequestration. LÄS MER