Sökning: "permakultur"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet permakultur.

 1. 1. Hållbara produktionssystem i bostadsnära natur : ett gestaltningsförslag där odling integreras i rekreativ naturpark

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rebecca Eriksson; [2019]
  Nyckelord :permakultur; skogsjordbruk; skogsträdgård; odlingssystem; produktionssystem; urban odling; bostadsnära natur; rekreation;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur odlingssystem kan integreras i bostadsnära naturområden. Naturområden utgör viktiga stadsbyggnadselement i växande städer. LÄS MER

 2. 2. Byggstenar för en hållbar by : En fallstudie på föreningen Permakultur Stjärnsund

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Magnus Alfred; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainable Village; Permakultur Stjärnsund; Ekoby; Hållbarhet; Hållbar by; Permakultur Stjärnsund; Ekoby;

  Sammanfattning : Det finns många definitioner och tankar kring vad hållbarhet är men ett huvudtema för många moderna och accepterade synsätt är idéen om att naturen utgör ramen för människans sociala och ekonomiska utveckling. Det är ändå inte klart hur ett hållbart liv inom naturens ramar ska levas rent praktiskt. LÄS MER

 3. 3. Permakultur : en hälsoträdgård?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anne-Lii Lindahl; [2017]
  Nyckelord :permakultur; hälsoträdgård; miljöpsykologi; självförsörjning; designprinciper;

  Sammanfattning : I detta kandidatexamensarbete utreds betydelsen av och designprinciperna för begreppen permakultur och hälsoträdgårdar. Arbetet syftar till att jämföra designprinciperna för permakultur och hälsoträdgårdar för att se om och hur dessa kan kombineras. LÄS MER

 4. 4. Vägen mot en hållbar bostadsbebyggelse : En fallstudie över vilka centrala faktorer som behövs för att skapa ett lokalt självförsörjande vid bostadsområden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Hanna Danielsson; [2017]
  Nyckelord :Peak oil; självförsörjning; certifieringssystem; permakultur; hållbar utveckling; ekoby;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen behandlas ämnet självförsörjningsmöjligheter i bostadsområdet Rosendal i Uppsala. Utgångspunkten skrivs utifrån en ökad brist på fossila energimedel och dess konsekvenser för dagens livsmedelsstruktur vilket idag är beroende av olja. LÄS MER

 5. 5. Hur gör man en så hållbar trädgård som möjligt? : i en generell villaträdgård i södra Sverige ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Alexandra Nilsson; [2017]
  Nyckelord :hållbarhet; trädgård; ustainability; garden; permakultur; biologisk mångfald; ekosystem;

  Sammanfattning : Bekämpningsmedel, psykisk ohälsa, utsläpp, stress, utrotning av arter, fossila bränslen och okunskap är några saker som bidrar till ett ohållbart samhälle. För att motverka detta bör vi ta till vara på naturliga resurser på ett hållbart sätt, sprida kunskap och bygga möjligheter. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. LÄS MER