Sökning: "permanent first molar"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden permanent first molar.

 1. 1. Fissurförsegling på studentklinik : Kartläggning av retention och kariesförekomst

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Elin Andersson; Tina Blohmé; [2012]
  Nyckelord :fissure sealant; children; permanent first molar; retention; prevention; resin;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att kartlägga retentionen av resinbaserade fissurförseglingar på sexårsmolarer utförda på studentklinik. Karies registrerades även på övriga sexårsmolarer. Materialet utgjordes av 51 barn födda år 1999 eller 2000 med minst en fissurförsegling på sexårsmolaren utförd av tandläkarstudent. LÄS MER

 2. 2. Fotografisk diagnostik av Molar Incisor Hypomineralization: Test av validitet och reliabilitet

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Sihana Kacaniku; Lejla Crncalo; [2012]
  Nyckelord :Molar Incisor Hypomineralization; Intraoral photographic technique; Reliability; Sensitivity; Specificity; Validity;

  Sammanfattning : Molar Incisor Hypomineralization definieras som ett specifikt tillstånd orsakat av störningar i den tidiga fasen av emaljbildning av en eller flera permanenta första molarer med eller utan involvering av permanenta incisiver. Tidigare studier har visat att standardiserad intraoral fotograferingsteknik kan vara användbar för epidemiologiska studier av emaljdefekter. LÄS MER