Sökning: "permanentbebyggelse"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet permanentbebyggelse.

  1. 1. Utveckling av Solbergsudde Från fritidshusområde till permanentbebyggelse : med bevarad karaktär

    Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

    Författare :Yvonne Egnér; [2009]
    Nyckelord :permanentbebyggelse; skärgård; Västervik; landskap; strandskydd; deponi; rekreation; gestaltning;

    Sammanfattning : Västerviks kommun har under tiotals år haft en vikande befolkningsutveckling men under de senaste åren har en förändring skett och trenden har brutits. En stor satsning på att uppföra sjönära bostadsområden nära staden har lockat till inflyttning, och kommunen vill fortsätta den utvecklingen. LÄS MER