Sökning: "permittivity"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet permittivity.

 1. 1. Electromagnetic Homogenization-simulations of Materials

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Julia Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :relative permittivity; electromagnetic simulations; FDTD method; scattering parameters; transmitted electric field; reflected electric field; plane wave; wave guides; percolation;

  Sammanfattning : This thesis aims to determine the distribution of the relative permittivity for random mixtures of material using electromagnetic simulations. The algorithm used in the simulations is the FDTD method which solves Maxwell's equations numerically in the time-domain. LÄS MER

 2. 2. Tolkning av georadarprofiler över grundvattenmagasinet Verveln - Gullringen i Kalmar län

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Haider Faraj; [2019]
  Nyckelord :grundvatten; grundvattenmagasin; hydrogeologi; dricksvattenförsörjning; Kalmar län; georadar; geofysik; isälvsavlagringar; Sveriges geologiska undersökning; SGU; klimatförändringar; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : I Sverige utgörs majoriteten av våra grundvattenresurser av isälvavlagringar i form av rullstensåsar och isälvsdeltan bestående av sand och grus. Isälvsavlagringarna är utan tvekan de mest betydelsefulla grundvattenförekomsterna för Sveriges dricksvattenförsörjning. LÄS MER

 3. 3. 3D Printing a Maxwell Fish Eye Lens With Periodic Structures

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Valentine Lin; Tarek Sayed Hamad; [2019]
  Nyckelord :Maxwell fish eye lens; dielectric lens antenna; metamaterial; periodic structure; 3D printed lenses.;

  Sammanfattning : With the rise of high frequency communication systems such as 5G, new types of antennas has to be developed in order to meet the new requirements. In recent years, lens antennas made of periodic structures has been shown to have desirable performance when increasing operational frequency without increasing the size of the antennas. LÄS MER

 4. 4. Capacitance Optimization and Ballistic Modeling of Nanowire Transistors

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Azal Alothmani; [2018]
  Nyckelord :Nanowire transistor; 1-D MOSFET; RF performance; permittivity; parasitic capacitance; HSQ; COMSOL Multiphysics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Downscaling of Si-based metal-oxide-semiconductor field-effect transistors (MOSFETs) has contributed to increased microchip device density and to improve the functionality of the electronic circuits. The dimensions of state of art MOSFET is down to a few nanometers. It has been demonstrated that smaller MOSFETs are faster and more energy-efficient. LÄS MER

 5. 5. Design, Fabrication and Validation of High-permittivity Low-loss Microwave Material for Biomedical Sensor

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Jasmin Gasi; [2018]
  Nyckelord :Biomedical; high dielectric constant; low loss dielectric; sensors; sin-tering; open ended coaxial probe; open ended circular waveguide; tita-nium dioxide;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this task is to synthesize a dielectric substrate material through a sintering process, which can be used for non-invasive physiological sensor development. Low loss, high dielectric constant ceramic material is used. LÄS MER