Sökning: "permobil"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet permobil.

 1. 1. Integration av elektrisk rullstol för smarta hem

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Oscar Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Smart Homes; IFTTT; Automation; Permobil; Smarta Hem; IFTTT; Automatisering; Permobil;

  Sammanfattning : Smarta hem är en snabbt växande marknad idag som blir allt mer populärt att använda för att underlätta vardagen. För människor som är rörelsehindrade kan dessa system vara till extra stor hjälp. LÄS MER

 2. 2. Framtagning av joystick för barn 0-3 år

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för naturvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för naturvetenskap

  Författare :Evelina Sandström; Alexandra Wiberg; [2018]
  Nyckelord :Interaktionsdesign; barn; barns utveckling; design för barn; joystick; kognitiva förmågor; multimodalitet; affordance; solidworks; permobil;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Utveckling av framtidens produktionsflöde med fokus på intern logistik och produktionslayout : En studie på Permobil Produktion AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Erika Holmgren; Lydia Linse; [2018]
  Nyckelord :Material supply; warehousing; supermarket; narrow aisle warehouse; Materialförsörjning; lagerhållning; materialtorg; smalgångslager;

  Sammanfattning : Permobil Produktion AB är världsledande tillverkare av elektriska rullstolar. Produktionsanläggningen i Timrå har verksamhet i två byggnader: en produktionslokal där stolarna monteras, anpassas och levereras till kund och ett produktionslager som förser monteringen med material. LÄS MER

 4. 4. Effektiv lagerstyrning med AHP och tvådimensionell artikelklassificering : En fallstudie på Permobil AB, Timrå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Erik Andersson; [2016]
  Nyckelord :Inventory management; forecast; ABC-classification; AHP; layout; material flow.; Lagerstyrning; prognoser; artikelklassificering; AHP; layout; materialflöde;

  Sammanfattning : Costs related to inventory are usually a significant amount of the company’s total assets. Despite this, companies in general don’t pay a lot of interest in it, even if the benefits from effective inventory are obvious when it comes to less tied up capital, increased customer satisfaction and better working environment. LÄS MER

 5. 5. Att skapa trygga och tillgängliga boendemiljöer : Hur man med relativt små medel och insatser kan förbättra tillgängligheten i befintliga fastigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Linda Chebil; [2016]
  Nyckelord :Tillgänglighetsinventering; Tillgänglighet; Hyresfastighet; TIBB; HSB;

  Sammanfattning : Det befintliga bostadsbeståndet i Sverige står inför stora utmaningar och restaurering är ett faktum då vi inte bygger bostäder i samma takt som vår befolkning ökar. Rapporten syftar till att möjliggöra för äldre och funktionshindrade att bo kvar längre i sina hem men även underlätta och förebygga för personer som idag inte har några rörelsehinder att enkelt förflytta sig i och kring den egna bostaden. LÄS MER