Sökning: "pernilla karlsson 2008"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden pernilla karlsson 2008.

 1. 1. Sverigefonders avkastning under finanskrisen 2008 - en kvantitativ studie med fokus på förvaltarerfarenhetens och fondstorlekens inverkan på fondavkastningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Åström; Pernilla Karlsson; Karin Wågnert; [2010]
  Nyckelord :Fondavkastning; Finanskrisen 2008; Förvaltarerfarenhet; Fondstorlek; Fyrfältsmatris; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vårt syfte är att undersöka om fondförvaltarens totala erfarenhet respektive erfarenhet i den nuvarande fonden, samt aktiefondens marknadsvärde och antalet olika aktier i fonden hade någon inverkan på fondens avkastning under den senaste finanskrisen. Studien syftar även till att jämföra om resultatet skiljer sig åt från perioden före och efter krisen. LÄS MER

 2. 2. Fågel, Fisk och mitt i mellan- Osteologisk analys av materialet från mesolitiska-neolitiska boplatsen Sjöholmen.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk osteologi

  Författare :Pernilla Brännborn; Johanna Jardfelt; Anna Karlsson; [2008]
  Nyckelord :Fauna; Isotoper; Datering; Neolitikum; Mesolitikum; Varg; Hund; Rovdjur; Fisk; Fågel; Bäver; Analys; Sjöholmen; Osteologi; Humanities; Humaniora; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This paper deals with the food economy in the Mesolithic ? Neolithic settlement Sjöholmen from excavation in 1961 lead by Ingeborg Tillander. This material has been compared with the material from Ringsjöholm and Ageröd V since these places are situated near each other. LÄS MER

 3. 3. ”Jag kommer skratta den dan du dör” : En studie i pedagogers uppfattning av skolans fostransuppdrag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Johanna Filipsson; Pernilla Karlsson; [2008]
  Nyckelord :fostransuppdrag; pedagoger; skolan;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Idag talas det ofta om att den svenska skolan blir sämre och attmåluppfyllelsen, d.v.s. uppfyllelsen av skolans kunskapsmål, sjunker. LÄS MER

 4. 4. Tänka efter vad är det jag gör : En kvalitativ studie i hur erfarna socialarbetare utövar ett kritiskt reflekterande förhållningssätt i sin profession.

  Kandidat-uppsats, Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Åsa Karlsson; Pernilla Nilsson; [2008]
  Nyckelord :Kritiskt reflekterande förhållningssätt; Organisationskultur; Handlingsutrymme;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the use of critical reflection in two social fields of work, using social workers that have at least five years professional experience. We have chosen to examine two fields of work in the same organization to be able to see possible similarities and dissimilarities that occur in the same organization. LÄS MER

 5. 5. Jag kanske är lite nörd... : En uppsats om genus, spel och identitet

  Kandidat-uppsats, Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Pernilla Karlsson; [2008]
  Nyckelord :gender; identity; norm; games; video games; computer games; feminism; popular culture; normative femininity; masculinities; technology; genus; identitet; norm; spel; datorspel; feminism; populärkultur; normativ femininitet; maskulinitet; teknik;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att, genom kvalitativa intervjuer, belysa fem kvinnors intresse för spel (dator- och tv-spel) och hur dessa kvinnor i sin tur talar om spel som en del av sin identitet. Frågorna som ställs till empirin handlar om vilka erfarenheter informanterna har av spel som intresse och vilka slutsatser om deras spelande man kan dra av detta. LÄS MER