Sökning: "pernilla svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden pernilla svensson.

 1. 1. Att åldras tryggt - En kvalitativ studie om äldres val och erfarenhet av att flytta till ett trygghetsboende

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Pernilla Svensson; [2020]
  Nyckelord :elderly; living enviroment; social housing; äldre; trygghetsboende; äldreboende; mötesplats; ensamhet; elderly living; meeting place; loneliness;

  Sammanfattning : Satsningen på trygghetsbostäder ligger i en ökad utmaning av äldre som upplever otrygghet eller isolering i sina hem. Kraven för att kunna flytta till ett trygghetsboende är att den äldre ska ha fyllt 70 år, ha stöd av hemtjänst och uppleva sig otrygg eller isolerad. LÄS MER

 2. 2. En pedagogisk verksamhet av kvalitet? En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om möjligheter för att uppnå en pedagogisk verksamhet av kvalitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Pernilla Andersson; Sofie Svensson; [2019]
  Nyckelord :förskola; förskollärarprofession; förutsättningar; kvalitet; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Under de senare åren har vi tagit del av den högaktuella situation som råder ute på förskolorna. Flertalet debatter och grupprörelsen Förskoleupproret vittnar om att pedagoger blir stressade, sjukskrivna och upplever otillräcklighetskänslor. LÄS MER

 3. 3. Unga transpersoners upplevelse av bemötande vid vårdkontakter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Pernilla Falk Kempe; Pär-Arne Svensson; [2019]
  Nyckelord :young transgender persons; healthcare; experience; unga transpersoner; bemötande; vårdkontakt;

  Sammanfattning : I ett historiskt perspektiv har transpersoner varit en icke accepterad grupp och heteronormativa antaganden har varit det synsätt som präglat det svenska samhället. I Sverige finns idag lagar som styr vården för att alla ska få vård på lika villkor. LÄS MER

 4. 4. Vardagsteknik i förskolan : Förskolepedagogers upplevelser av barns lärande i vardagsteknik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fanny Svensson; Pernilla Strömberg; [2018]
  Nyckelord :Förskola; teknik; vardagsteknik; pedagogers upplevelser; barns lärande;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att beskriva förskolepedagogers upplevelser av fenomenet barns lärande i vardagsteknik i förskolan. Då vi ville närma oss varje individs perspektiv och beskriva deras upplevelser, valde vi att utgå från fenomenologi som vetenskapsteoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 5. 5. In the final stages of life

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Pernilla Svensson; [2018]
  Nyckelord :Counseling; grief; end of life; palliative care; relatives;

  Sammanfattning : Introduction: In order for us to create a society where we live good lives until death, we must dare to talk about the end of life. Relatives are an important part of the palliative care and it is important that they get support for managing the situation and their sorrow The Aim of this study was to investigate professionals’ dialogue with relatives of patients who are in palliative care. LÄS MER