Sökning: "perpetrator"

Visar resultat 1 - 5 av 465 uppsatser innehållade ordet perpetrator.

 1. 1. Förlåta eller försonas? En analys av samtida beskrivningar av förlåtelse i relation till #vardeljus-uppropet i Svenska kyrkan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Frida Ohlsson Sandahl; [2021-01-28]
  Nyckelord :forgiveness; #metoo; #vardeljus; reconciliation; absolution;

  Sammanfattning : The purpose of this Master thesis is to interrogate how interpersonal forgiveness is described within contemporary theology related to the Church of Sweden. The theological descriptions are compared with and discussed in relation to the experiences of forgiveness, as they are described in the #metoo movement within the Church of Sweden, called #vardeljus. LÄS MER

 2. 2. From Victim to Perpetrator : A Feminist Critical Discourse Analysis of Swedish News Media in the Wake of MeToo

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Beatrice Tylstedt; [2021]
  Nyckelord :Feminist critical discourse analysis; defamation; MeToo; Feministisk kritisk diskursanalys; förtal; MeToo;

  Sammanfattning : Four years after the Swedish MeToo-movement, ten women who publicly accused men of sexual violence have been convicted of the crime defamation. Framed as realizing questions of truth, sexual violence and the roles victim and perpetrator, the convictions have caused an extensive and polarized debate in Swedish news media. LÄS MER

 3. 3. Workplace Bullying and Psychological Distress : The Mediating Role of Resilience and Social Support Among Employees of University of Lagos, Nigeria

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Chukwunwike Solomon Obiechina; [2021]
  Nyckelord :psychological distress; resilience; social support; workplace bullying;

  Sammanfattning : Workplace bullying is endemic in modern workplaces. It is capable of disrupting employeepsychological ill-health which create pathways to substance abuse, in turn exposes individuals tobecome victims or perpetrator of various crimes. LÄS MER

 4. 4. Hedersrelaterat våld och förtryck : En innehållsanalys av domar före och efter straffskärpningsgrunden den 1 juli 2020

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Lisa Antonsson; Caroline Hatheyer; [2021]
  Nyckelord :honour; court; ideal victim; cultural criminology; heder; tingsrätt; idealt offer; kulturkriminologi;

  Sammanfattning : 1 juli 2020 trädde en ny straffskärpningsgrund i laga kraft, som innebar att hedersmotiv ska utgöra en försvårande omständighet. Syftet med vår studie var att undersöka skillnaden mellan hur tingsrätten och åklagaren motiverar och argumenterar kring hedersmotivet i sex utvalda domar, innan och efter straffskärpningsgrunden. LÄS MER

 5. 5. Sa du något eller? – Om provokationers straffmildrande verkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Måns Olsson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; provokation; kränkande beteende; kränkning; straffvärde; förmildrande omständighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Provokationers strafflindrande effekt har länge setts som självklar i såväl det svenska som andra länders rättssystem. 1989 infördes en bestämmelse i Brottsbalken som uttryckligen bekräftade att provokationer, eller ordagrant enligt bestämmelsen ”uppenbart kränkande beteende”, skulle ses som en förmildrande omständighet vid bedömningen av ett brotts straffvärde. LÄS MER