Sökning: "persisk"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet persisk.

 1. 1. Summer cover crops after harvest of early potatoes control seed weeds

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Amanda Ahlqvist; [2019]
  Nyckelord :cover crops; buckwheat; Fagopyrum esculentum; sudangrass; Westerwoldisch ryegrass; crimson clover; Persian clover; seed weeds; weed management; marigold; tagetes; early potatoes; potatoes;

  Sammanfattning : To reduce pesticides and find greener alternatives for weed management in crop production has been a big issue worldwide. In Sweden, the Board of Agriculture has developed grants for farmers who use e.g. cover crops and new and greener strategies (e. LÄS MER

 2. 2. Velayat park : En plats för gränsöverskridande möten mellan människor med olika socioekonomisk status

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Hamon Abbasi; [2017]
  Nyckelord :Brownfield; persian gardens; qanats; urban planning; urban form; urban development; urban landscape; identity; green space; public space; socio-economic problems; Urban form; urbanmorfologi; stadsplanering; identitet; socioekonomi; Space syntax; Iran; Teheran; persisk trädgård; park;

  Sammanfattning : Tehran, the capital of Iran has undergone major urbanization in the last century, which has caused uncontrollable urban growth. Poor regulation and control of this growth has given rise to environmental problems including high air and water pollution. LÄS MER

 3. 3. Hägnutnyttjande hos persisk leopard (Panthera pardus saxicolor)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Hanna Svensson; [2015]
  Nyckelord :hägnutnyttjande; persisk leopard; djurpark; naturligt beteende; leopart;

  Sammanfattning : Detta arbete beskriver och diskuterar resultaten av en studie för att analysera utnyttjandet de vill säga användningen av den persiska leopardens (Panthera pardus saxicolor) hägn på Nordens Ark, Sverige. Den persiska leoparden är vanligast i Iran men finns också i mindre populationer i Afghanistan, Turkmenistan och Armenien. LÄS MER

 4. 4. Ett miljöinformativt projekt i ISF - Iransk Svenska Föreningen i Malmö

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Nafiseh Farzin Saba; [2014]
  Nyckelord :miljöinformation; miljöinformation till invandrare; hållbar stadsutveckling; miljöattityd; beteendeförändring; lärande och hållbar utveckling; lärande för hållbar stadsutveckling;

  Sammanfattning : Lärande är en viktig del i hållbar stadsutveckling. En hållbar stadsutveckling kan främjas när människor i olika roller och med olika intressen, känslor och värderingar blir utrustade med kunskap och när de har möjlighet till ett gemensamt lärande och innovativa lösningar till miljöproblem. LÄS MER

 5. 5. Bevarandet av persiska musiktraditioner och den svensk- iranska identiteten - En studie om hur man bevarar sina persiska musiktraditioner och den kulturella identiteten i ett svenskt samhälle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Tomas Dalgren; [2009]
  Nyckelord :ethnicity; tradition; cultural inheritance; religion; cultural diversity; gender; cultural identity; etnicitet; kulturarv; kulturell mångfald; kulturell identitet; Performing Arts;

  Sammanfattning : To preserve the origin of a musical culture Malmo is a city that contains a lot of people from different parts of the world. There are certain groups with a close bond to their ethnicity. My study is a description of how people with persian roots relates to their persian musical traditions and their cultural identity in the swedish society. LÄS MER