Sökning: "person beskrivning"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden person beskrivning.

 1. 1. Millennials – upplevelser från unga vuxnas arbetsliv : En kvalitativ studie för att förstå den nya generationen på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Susanne Holmberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt    Generation Y, också kallad millenniegenerationen, är en generation som fått bli  synonym med bland annat ett frekvent byte av arbete, självledarskap, lathet och teknologiskt kunnande. Den beskrivs som sådan av generationen innan dem och argumentationen inom forskning sker kring egenskaper som beskriver en hel generation på ett stereotypt sätt. LÄS MER

 2. 2. Det handlar om vem man har framför sig – sjuksköterskors erfarenheter av att samtala om fysisk aktivitet och kost med kvinnor som har utländsk bakgrund

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Roos; Åberg Linnéa; [2018-11-29]
  Nyckelord :kvinnor; utländsk bakgrund; fysisk aktivitet; kost; sjuksköterska; sjuksköterska; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: Immigrant women living in Sweden experience a lower health than Swedish women. Immigrant women are also in a lower socioeconomic status which can lead to bad eating habits and a lower level of physical activity. This could lead to an increased risk to be afflicted with lifestyle-related diseases. LÄS MER

 3. 3. Återhämtning är mer komplext än så... : En beskrivning av kunskap som sjuksköterskor inom sluten psykiatrisk vård har om återhämtning avseende personer med schizofreni

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Kungsmark; [2018]
  Nyckelord :kunskap; kvalitativ innehållsanalys; schizofreni; sjuksköterskor; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund:Tron om att schizofreni är en kronisk sjukdom med progressivt förlopp lever till viss del fortfarande kvar, trots att forskning visar motsatsen. Frågan är om sjuksköterskor besitter tillräckligt med kunskap för att ge personer med schizofreni möjligheten till återhämtning. LÄS MER

 4. 4. Människors upplevelser av att leva med bipolär sjukdom : En analys av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Emma Kjellner; Katrin Petersson; [2018]
  Nyckelord :Bipolar disease; Lifeworld; Nurse; Suffering; Health; Bipolär sjukdom; livsvärld; sjuksköterska; lidande; hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är en psykisk sjukdom, sjukdomen utmärks av återkommande depressiva- och maniska perioder som påverkar upplevelser av människors livsvärld och hälsa. Sjuksköterskan har en betydande roll när personer med bipolär sjukdom är i kontakt med hälso-och sjukvården. LÄS MER

 5. 5. VAR BÖR POLISEN LÄGGA SINA RESURSER? EN DESKRIPTIV BESKRIVNING AV HOT- OCH HARM SPOTS I UMEÅ

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Malin Johansson; [2018]
  Nyckelord :brott mot person i offentlig miljö; brottsprevention; geografisk fördelning av brott; hot spots; harm spots; Umeå;

  Sammanfattning : Den brottstyp som ökade mest i antal under 2017 var brott mot person och genererade totalt cirka 287 000 anmälningar. I Sverige är det Polisen som har det primära uppdraget att stävja brott mot person och deras arbete skall bedrivas kunskapsbaserat och utifrån ett långsiktigt perspektiv. LÄS MER