Sökning: "person organizational fit"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden person organizational fit.

 1. 1. CSR som en del av employer branding : En studie kring framtidens arbetskraft och deras värderingar gällande hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Oscar Liljegrahn; Filip Svensson; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; Corporate social responsibility; Employer attractiveness; Person-organization fit; Employer branding; Corporate social responsibility; Employer attractiveness; Person-organization fit;

  Sammanfattning : SYFTE: För att bidra med vidare förståelse kring vad som attraherar framtida arbetskraft på en konkurrensutsatt arbetsmarknad är syftet med uppsatsen att utreda hur Corporate social responsibility påverkar arbetsgivarvarumärket och således attraktionskraften hos företag. TEORI: Corporate social responsibility (CSR) har tidigare visat sig vara en starkt bidragande faktor till attraktivitet hos företag. LÄS MER

 2. 2. Conceptualizing Alignment of People in Organizational Contexts: A Systematic Review of 13 Meta-Analyses

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludvig Bodelsson; Saskia Romana Hilmer; [2020]
  Nyckelord :management; alignment; fit; people fit; people alignment; workforce alignment; human relations; meta analysis; tertiary analysis; systematic review; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine the focus in present literature on the alignment of people in an organizational context with regards to its conceptualization, whether it is seen as dependent or independent variable, its antecedents, its outcomes and how it can be measured. Therefore, a systematic review has been conducted, investigating the findings of 13 meta-analyses on the alignment of people. LÄS MER

 3. 3. Organisationers Beaktande av överensstämmelse mellan personliga egenskaper och organisationskultur vid rekrytering av business controllers: - En kvalitativ studie gjord utifrån en rekryteringskontext

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Diana Hikmat; Lydia Tullsten; [2019-04-09]
  Nyckelord :Organizational culture; person organization fit; person organization fit in recruitment; qualities of a controller;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Tidigare studier rörande person-organisation fit vid rekryteringär få, varför det anses aktuellt att vidare undersöka detta. Det finns även en avsaknadi redan befintlig litteratur rörande controlleryrket där man inte tittat på huröverensstämmelse mellan organisationskultur och personliga egenskaper hos en businesscontroller påverkar organisationernas beslut vid rekrytering. LÄS MER

 4. 4. Hur använder företag CSR i rekryteringsprocessen och för att påverka deras image som arbetsgivare? : En kvalitativ fallstudie på tre hållbarhetsfö̈retag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER); Högskolan i Halmstad/Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER)

  Författare :Henry Nielsen; Anton Dusén; [2019]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Employer Branding; Rekryteringsprocessen; Person Organizational Fit; Signal Theory; Human Resource Management;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att med hjälp av lämpliga teorier och intervjuer med företag erbjuda en förståelse kring hur företag använder Corporate Social Responsibility i deras rekryteringsprocess samt hur innehållet används för att påverka företagets image som arbetsgivare  .... LÄS MER

 5. 5. Vad krävs för att få jobbet? : En kvalitativ studie om anställningsbarhet i musikbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Olesia Mikhajlovskaia; Valdemar Persson; [2019]
  Nyckelord :Musikbranschen; Anställningsbarhet; Rekrytering; Personlighet; Kompetens; Utbildning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine which characteristics increase a person’s employability in the music industry, more specifically in the creative positions such as A&R, marketing and promotion. The study is qualitative and based on five interviews with people on recruiting positions, such as general managers and human resource managers, at different companies within the music industry. LÄS MER