Sökning: "person-centrered care"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden person-centrered care.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede i hemmet : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Dardana Tahiri; Adey-Abeba Mammo; [2023]
  Nyckelord :Cooperation; palliative care; person-centrered care; RN-nurses experiences; Palliativ vård; personcentrerad vård; samverkan; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Grunden i den palliativ vården är att patienter med terminal sjukdom behandlas i syfte till att förbättra välbefinnande, lindra lidande och främja livskvalitet för patienter i alla åldrar och stadier. Den palliativa vården är utformad efter fyra hörnstenar: symtomlindring, samarbeta, kommunikation och relation samt stöd för närstående. LÄS MER

 2. 2. Patient upplevelsen av att leva med tarmstomi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Catrine Amir; Carolina Ringvall; [2016]
  Nyckelord :Intestinal stoma; patient experience; person-centered care; nurse; Tarmstomi; patient upplevelse; personcentrerad vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: En tarmstomi kan innebära stora fysiska och psykiska förändringar samt begränsningar i en patients liv. Kolorektalcancer och inflammatoriska tarmsjukdomar är de vanligaste orsakerna till tarmstomi. LÄS MER

 3. 3. Levnadsberättelsen som ett verktyg i en personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karin Jirsved; [2016]
  Nyckelord :Narration; Narrative stories; Life stories; dementia; Person-centred care; Narration; Narrativa berättelser; Levnadsberättelser; Demenssjukdomar och personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Inledning och bakgrund Demenssjukdomar ökar i vårt land och dessa innebär funktionsnedsättningar i en varierande grad och på olika plan under sjukdomsprocessen. Demenssjukdomarna påverkar hela livssituationen för den som är drabbad men också för de närstående. LÄS MER

 4. 4. Patienters uppfattning av vätskebegränsning när de behandlades för hjärtsvikt vid sjukhusvård

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sonja Svensson; [2013]
  Nyckelord :Heart failure; Fluid restriction; Person centrered care; Self-care; Hjärtsvikt; Vätskebegränsning; Personcentrerad vård; Egenvård;

  Sammanfattning : .... LÄS MER