Sökning: "person"

Visar resultat 1 - 5 av 11254 uppsatser innehållade ordet person.

 1. 1. ORDINARY PEOPLE LEADING EXTRAORDINARY LIVES The Personalization of Politics on Swedish Party Leaders’ Instagram

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Christian Mossberg; [2021-09-13]
  Nyckelord :Media; Privatization; Individualization; Party Leader;

  Sammanfattning : The results showed that personalization was an integral part of how Instagram was used. The two main dimensions of personalization, individualization and privatization, proposed by Van Aelst, Sheafer and Stanyer, could be found in the respondents’ answers about how their respective party leader’s account was managed. LÄS MER

 2. 2. Patientkontrollerad analgesi (PCA): ett personcentrerat förhållningssätt

  Magister-uppsats,

  Författare :Odyssefs Botsis; Simon Ström; [2021-08-13]
  Nyckelord :Delaktighet; ersoncentrerad vård; postoperativ smärtlindring; trådlös övervakning; patientkontrollerad analgesi;

  Sammanfattning : Background: Analgesia is something nurse anesthetists tackle daily. Different approaches to address the problem exist: the concept of an Acute Pain Service team, multimodal analgesia and patient-controlled analgesia (PCA). LÄS MER

 3. 3. La Trobe Communication Questionnaire (LCQ): En utvärdering av själv- och närståendeskattning gjord av personer med och utan förvärvad hjärnskada

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Tove Ekelund; Anna Ekholm; [2021-08-10]
  Nyckelord :samstämmighet; sammanfogad studiedesign; kognitiv-kommunikativa svårigheter; Joharis fönster; agreement; mixed method embedded design; cognitive-communicative disorders; the Johari window;

  Sammanfattning : In this study, La Trobe Communication Questionnaire (LCQ) was used to examine agreement between self- and close other rated communication by individuals with acquired brain injury (ABI). The results were compared with a control group. Qualitative interviews were conducted to examine the experiences when using LCQ. LÄS MER

 4. 4. The relationship between social capital and saving in Tanzania

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jennie Nyberg; Jooseppi Kalliokoski; [2021-08-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 5. 5. Flyga till skidsemestern: En intervjustudie om uppfattningar, dissonans och förnekelse hos flygresande skidåkare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Nina Lundin; [2021-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Air travel has been pointed out as one of our times biggest challenges in fighting climate change. With increasing numbers of passengers and technical solutions to reducing emissions possibly decades away, the Swedish Environmental Protection Agency now claim it is the number of flights each person takes that needs to decrease. LÄS MER